Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Moties

 • Motie van de leden Kröger en Laçin

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 84 MOTIE.VAN DE LEDEN KRI5GER EN LAgN Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de provincie Zuid-Holland de vergunning voor Chemours wil aanscherpen; consiaterende dat de provincie Zuid-Holland richting de nul wil wat betreft lozing van schadelijke, chemische stoffen; constaterende dat Chemours op basis van de huidige vergunning GenX mag lozen; verzoekt de regering de provincie Zuid-Holland volwaardig ie steunen in haar streven de vergunning van Chemours aan te scherpen en richting de nul te gaan wat betreft de lozing van schadelijke; chemische stoffen, en daar waar wetgeving dat streven in de weg staat, werk te maken...

  Moties

  28089-84

  22-05-2018

 • Motie van het lid Laçin

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 248 MOTIE VAN HET LID LA IN Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat door belastingvoordeel de afgelopen jaren veel geleasete auto's hybride of elektrisch waren; constaterende, dat eenmaal uit een leaseconstructie deze auto's vaak niet in Nederland blijven omdat het tweedehands aanschaffen of leasen ervan relatief duur is; overwegende, dat daarmee een giote groep belastingbetalende Nederlanders niet kan profiteren van het belastingvoordeel op deze auto's; overwegende, dat het behoud van deze auto's van groot belang is voor het verduurzamen van ons wagenpark overwegende, dat dit probleem al geruime tijd bekend is; verzoekt...

  Moties

  31305-248

  22-05-2018

 • Motie van het lid Laçin

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 249 MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat grote aanbieders van huurauto's sjoemelen met roetfilters; constaterende, dat in Duitsland tijdens de jaarlijkse keuring standaard een techniek wordt toegepast die controleert of roetfilters geplaatst zijn en werken; overwegende, dat controleren tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) makkelijker is dan handhaven op de weg; verzoekt de regering, om technieken die controleren op gesjoemel met roetfilters standaard onderdeel te maken van de APK voor voertuigen met dieselmotoren, en gaat over tot de orde van de dag, LA TJI\T ...

  Moties

  31305-249

  22-05-2018

 • Nader gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over het voorkomen van veiligheidsrisico's op Schiphol (t.v.v. 29665-308)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 308 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich grote zorgen maakt over de interpretatie van haar rapport over de veiligheid op Schiphol; overwegende, dat veiligheidsrisico’s voorkomen moeten worden; verzoekt de regering, in te zetten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en de Kamer hierover te informeren; en gaat over tot de orde van de dag, Laçin Kröger Van Raan Van Brenk ...

  Moties

  22-05-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over voorkomen in plaats van beheersen van veiligheidsrisico's op Schiphol (t.v.v. 29665-308)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 308 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich grote zorgen maakt over de interpretatie van haar rapport over de veiligheid op Schiphol; overwegende, dat veiligheidsrisico’s voorkomen moeten worden; verzoekt de regering, in te zetten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s in plaats van ze te accepteren en vervolgens te beheersen, en de Kamer hierover te informeren; en gaat over tot de orde van de dag, Laçin Kröger Van Raan Van Brenk ...

  Moties

  22-05-2018

 • Motie van de leden Laçin en Gijs van Dijk over een Europese aanpak van sociale misstanden in de luchtvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 307 LA.g,N GIJS VAN DIJK Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN DE LEDEN LAgNC EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, constaterende, dat er een verband is aangetoond tussen schijnzelfstandigheid, pay-to-fly en nulurencontracten bij luchtvaartmaatschappijen en mindere veiligheidscultuur en beleving bij piloten die voor deze maatschappijen werken; constaterende, dat een Europese aanpak van deze transnationale luchtvaartmaatschappijen de enige effectieve aanpak is, waar een nationale aanpak in Nederland blijkbaar niet mogelijk is. verzoekt de regering, tijdens eerste komende Raad van Transportministers sociale misstanden in de luchtvaart te agenderen en de Europese Commissie...

  Moties

  29665-307

  15-05-2018

 • Motie van de leden Laçin en Kröger over geen groei van de luchtvaart tot er een balans is met leefbaarheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 309 en gaat over tot de orde van de dag, LA IN kr), Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN DE LEDEN LiWIN EN KROGER Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de enige toekomst voor de luchtvaart in Nederland een luchtvaart is die in balans is met mens, milieu en klimaat; constaterende, dat zuiver sturen op economische belangen uiteindelijk de leefbaarheid en bewoonbaarheid van Nederland in de weg staat; verzoekt de regering, geen verdere groei van de luchtvaalt meer toe te staan totdat er een betere balans is ontstaan, ...

  Moties

  29665-309

  15-05-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over voorkomen in plaats van beheersen van veiligheidsrisico's op Schiphol

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 308 constaterende, dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich grote zorgen maakt over de interpretatie van haar rapport over de veiligheid op Schiphol; constaterende, dat het ontstaan van veiligheidsrisico's op Schiphol op dit moment de norm is waarna vervolgens beheersmaatregelen worden genomen; overwegende, dat veiligheidsrisico's voorkomen moeten worden; verzoekt de regering, in te zetten op het voorkomen van veiligheidsrisico's in plaats van ze te accepteren en vervolgens te beheersen, en de Kamer hierover te informeren; en gaat over tot de orde van de dag, LAgN k"\k,t , u— Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord...

  Moties

  29665-308

  15-05-2018

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over de gevolgen voor de volksgezondheid van beleid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 321 Overwegende dat luchtvaart in hoge mate bijdraagt aan uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof, Overwegende dat langdurige blootstelling aan fijnstof leidt tot schade aan de gezondheid, een verminderde levensverwachting en dat geen drempelwaarde van de gezondheidseffecten van fijnstof is aan te tonen, Overwegende dat ook geluidsbelasting grote gezondheidseffecten kan hebben, zoals slaapverstoring, hoge bloeddruk en concentratieproblemen, Overwegende dat eigen onderzoek van het RIVM hieromtrent nog e e ' e op zich laat wachten, verzoekt de regering de gevolgen voor de volksgezondheid van het beleid omtrent Schiphol en Lelystad minimaal gelijkwaardig aan economie, milieu en klimaat...

  Moties

  29665-321

  15-05-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over goede arbeidsomstandigheden voor het grondpersoneel op Schiphol

  ... Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 306 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL LAgN (.1 t.ct frt Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID LAgNC.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de groei van het personeel ver achterblijft bij de groei van de luchthaven Schiphol; constaterende, dat de arbeidsomstandigheden van het grondpersoneel onder druk staan, en dat dit rechtstreeks gevolgen heeft voor de veiligheid op de luchthaven; constaterende, dat het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum stelt dat de veiligheid op de grond niet overgelaten kan worden aan de sector; overwegende, dat veiligheid topprioriteit moet zijn, verzoekt de regering, om zich in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden en vaste contracten...

  Moties

  29665-306

  15-05-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over alle vliegbewegingen meetellen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 303 f: L- Pt ro`r Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, , overwegende, dat het voor de brede hinder, zoals beoogd in de aangenomen motie Van Raan c.s. (31 936, nr.445) niet uitmaakt of er sprake is van een vliegbeweging met handelsverkeer of general aviation, verzoekt de regering bij het vaststellen van de (brede) hinder veroorzaakt door vliegverkeer alle vliegbewegingen mee te tellen, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan 2 ...

  Moties

  29665-303

  15-05-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het opstellen van een plan-MER

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 298 Overwegende dat voor de luchtvaartnota en verdere besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart een brede afweging van milieueffecten van de luchtvaart nodig is; Verzoekt de regering om een plan-MER op te stellen die alle milieueffecten inclusief de klimaateffecten, maar ook mogelijke alternatieven onderzoekt; En gaat over tot de orde van de dag. Krijger •k.)ct c- Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KReoGER C.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging; ...

  Moties

  29665-298

  15-05-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over reduceren van de CO2-uitstoot van de luchtvaart van en naar Nederland

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 297 Overwegende dat de groeiende luchtvaart een steeds groter aandeel in de CO2 uitstoot heeft Overwegende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs en over 30 jaar klimaatneutraal wil zijn; Spreekt uit dat de CO2 uitstoot van de luchtvaart van en naar Nederland gereduceerd moet worden; En gaat over tot de orde van de dag. Krtiger Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29665-297

  15-05-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over het verhogen van het expertniveau op het ministerie

  ... TVeWrgaEdEerDjaE ar 2K0A17M-20E1R 8 D E R S T AT E N - G E N E R AA L 2 29 665 Nr. 304 Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kennisniveau op het gebied van luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sterk is teruggelopen de afgelopen jaren, waardoor de regie op dit dossieribij,de sector ligt, ---e-reet • overwegende, dat een grootschalige aanpassing van het mobiliteitsbeleid vraagt om voldoende menskracht en inhoudelijke kennis, verzoekt de regering het expért niveau bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verhogen, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan ...

  Moties

  29665-304

  15-05-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over het meenemen van alle klimaateffecten in de Luchtvaartnota 2040

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 305 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om in de luchtvaartnota 2040 alle klimaateffecten van de luchtvaart op te nemen, waaronder de totale CO2 uitstoot, ook buiten de luchthaven., en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan /CrOlft„. ...

  Moties

  29665-305

  15-05-2018

123456...9volgende 15 resultaten