Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin over financiering van de asbestsanering (t.v.v. 34675-14)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de huidige subsidiepot voor asbestsanering ontoereikend is; constaterende, dat provincies verschillende manieren hebben ontwikkeld om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met het saneren van hun daken; constaterende, dat het saneren van asbestdaken mogelijkheden biedt om woningen tegelijkertijd te verduurzamen; constaterende, dat de huidige subsidiemogelijkheden voor sommige agrariërs en particuliere woningeigenaren onvoldoende zijn; overwegende,...

  Moties

  34675-29

  16-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over een plan waardoor meer bedrijven en saneerders aan de slag kunnen (t.v.v. 34675-16)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 16 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat asbestsanering zorgvuldig en professioneel moet gebeuren; Constaterende, dat er een groot tekort is aan gecertificeerde asbestsaneerders; Constaterende, dat het ontbreken van voldoende, gecertificeerde saneerders we weg vrijmaakt voor cowboys in de sector en hierdoor het saneren ook duurder en minder aantrekkelijk wordt; Overwegende, dat voldoende, gecertificeerde saneerders van groot belang is om de nog vast te stellen datum voor de ingang van...

  Moties

  34675-31

  16-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te saneren daken (t.v.v. 34675-15)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat er geen landelijk overzicht is van asbestdaken die gesaneerd moeten worden; Constaterende, dat verschillende provincies actief aan de slag zijn gegaan met een inventarisatie en dat sommige provincies hierin achterblijven; Overwegende, dat een landelijk overzicht met een totale inventarisatie van groot belang is de opgave goed te kunnen duiden en na ingang van het asbestdakenverbod te handhaven; Verzoekt de regering, om met alle provincies samen...

  Moties

  34675-30

  16-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over inzetten op effectieve bestrijding door bevoegde gezagen van illegaal storten van asbest (t.v.v. 34675-21)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 21 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat met de komende saneringsopgave voor asbest daken veel asbest verwerkt moet worden en dat dit kosten met zich meebrengt, Overwegende dat het risico bestaat dat hierdoor vaker asbest en met asbest vervuild bouwafval illegaal gestort wordt; Verzoekt de regering er bij bevoegde gezagen er op aan te dringen om het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Kamer regelmatig over het landelijk beeld daarvan te informeren;...

  Moties

  34675-33

  16-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over handhaving van het asbestdakenverbod (t.v.v. 34675-17)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 17 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat gemeenten het asbestdakenverbod moeten handhaven na ingang van het verbod; constaterende, dat dit een extra taak is voor gemeenten; constaterende, dat voor het uitvoeren van deze taak extra middelen en capaciteit nodig kan zijn; overwegende, dat handhaving van groot belang is na ingang van het asbestdakenverbod; verzoekt de regering, om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot een uitvoerbaar plan te komen om handhaving na ingang van...

  Moties

  34675-32

  16-10-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over een plan waardoor meer bedrijven en saneerders aan de slag kunnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Voorgesteld 10 oktober 2018 De Kamer„ gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat asbestsanering zorgvuldig en professioneel moet gebeuren; Constaterende, dat er een groot tekort is aan gecertificeerde asbestsaneerders; Constaterende, dat het ontbreken van voldoende, gecertificeerde saneerders we weg vrijmaakt voor cowboys in de sector en hierdoor het saneren ook duurder en minder aantrekkelijk wordt; Overwegende, dat voldoende, gecertificeerde saneerders van groot belang is om de deadline van 1 januari 2024 te halen; Verzoekt de regering, om met de sector in...

  Moties

  34675-16

  10-10-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te saneren daken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Voorgesteld 10 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat er geen landelijk overzicht is van asbestdakèn die gesaneerd moeten worden; Constaterende, dat verschillende provincies actief aan de slag zijn gegaan met een inventarisatie en dat sommige provincies hierin achterblijven; V Overwegende, dat een landelijk overzicht met een totale inventarisatie van groot belang is de opgave goed te kunnen duiden en na 1 januari 2024 te handhaven; Verzoekt de regering, om met alle provincies samen een .landelijk Overzicht te maken met het totaal aantal...

  Moties

  34675-15

  10-10-2018

 • Motie van het lid Laçin over financiering van de asbestsanering

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LA IN Voorgesteld 10 oktober 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de hUidige subsidiepot voor asbestsanering ontoereikend is; constaterende, dat provincies verschillende manieren hebben ontwikkeld om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met het saneren van hun daken; constaterende, dat het saneren van asbestdaken mogelijkheden biedt om woningen tegelijkertijd te verduurzamen; constaterende, dat de huidige subsidiemogelijkheden voor sommige agrariërs en particuliere woningeigenaren onvoldoende zijn; overwegende, dat voldoende financieringsmogelijkhedèn...

  Moties

  34675-14

  10-10-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over gratis aanbieden van kleine hoeveelheden asbest bij de milieustraat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KRIJGER C.S. Voorgesteld 10 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de wet particulieren de mogelijkheid geeft om kleine hoeveelheden asbest (tot 35 m2) zelf te verwijderen; Overwegende dat ook deze kleine hoeveelheden netjes en veilig verwerkt moeten worden; Verzoekt de regering om gemeenten te verzoeken om particulieren de mogelijkheid te bieden, dergelijke kleine hoeveelheden asbest gratis aan te bieden bij de gemeentelijke milieustraat; En gaat over tot de orde van de dag. -Kdiger D-D-Pv ...

  Moties

  34675-22

  10-10-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over handhaving van het asbestdakenverbod

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LA IN C.S. Voorgesteld 1.0 oktober 2018 . • De Kamer, gehoord de beraadslaging, • constaterende, dat gemeenten het asbestdakenverbod moeten handhaven na 1 januari 2024; constaterende, dat dit een extra taak is voor gemeenten; constaterende, dat voor het uitvoeren van deze taak extra middelen en capaciteit nodig kan zijn; overwegende, dat handhaving van groot belang is na 1 januari 2024; verzoekt de regering, om samen met de Vereniging Nederland-se Gemeenten tot een uitvoerbaar plan te komen om handhaving na 1 januari 2024 te waarborgen, en gaat over tot de orde van de...

  Moties

  34675-17

  10-10-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over een plan voor bestrijding van illegale asbeststort

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 10 oktober 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat met de komende saneringsopgave voor asbest daken veel asbest verwerkt moet worden en dat dit kosten met zich meebrengt, °Verwegende dat de kans groot is dat hierdoor vaker asbest en met asbest vervuild bouwafval illegaal gestort wordt; Verzoekt de regering om het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Kamer hier jaarlijks over te informeren; • Verzoekt de regering om een plan te ontwikkelen dat de illegale stort van asbest effectief kan bestrijden;...

  Moties

  34675-21

  10-10-2018

 • Motie van de leden Kröger en Laçin over de ILT ruim tevoren toerusten op haar nieuwe taak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/341EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur...

  Moties

  34914-12

  03-10-2018

 • Motie van het lid Laçin over de invloed van externe factoren op de kwaliteitsverbetering

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur...

  Moties

  34914-16

  03-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin over het terugdringen van storten en verbranden van afval (t.v.v. 32852-61)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID LAÇIN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 61 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat steeds meer afval naar de stort gaat of wordt verbrand; Overwegende, dat deze ontwikkeling haaks staat op het overheidsbeleid om de circulaire economie te stimuleren; Verzoekt de regering, om naast het heffen van extra belasting op storten en verbranden andere maatregelen in kaart te brengen, zodat de trend van meer storten en verbranden gekeerd kan worden en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Laçin *) i.v.m. wijziging dictum ...

  Moties

  32852-71

  02-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin over compensatie voor de btw-verhoging (t.v.v. 29984-774)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 774 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de gevolgen van het de BTW-verhoging heeft onderzocht en hieruit blijkt dat door deze verhoging vanaf volgend jaar 1% tot 1,3% minder reizigers met het OV zullen reizen overwegende dat deze prijsverhoging per 1 januari 2019 voor mensen een drempel opwerpt om gebruik te maken van het openbaar vervoer als één van de meest duurzame vormen van vervoer; overwegende dat er verschillende mogelijkheden zijn om de extra financieringslast voor ov-vervoerders...

  Moties

  29984-792

  02-10-2018

123456...13volgende 15 resultaten