Peter Kwint

Peter Kwint (SP)

Samenvatting

Peter Kwint is geboren in Sliedrecht op 19 december 1984 en woont in Amsterdam. Hij is in totaal 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2271 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 2. Het bericht ‘Jeugdzorgmanagers verdienen bij met handeltje in zzp’ers bij hun eigen werkgever’

  Gericht aan: M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 3. Het bericht dat meer bevrijdingsfestivals niet door dreigen te gaan

  Gericht aan: M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 4. De invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 5. Initiatieven voor thuiszitters die dreigen te verdwijnen

  Gericht aan: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 6. De gevolgen van gemeentelijke aanbestedingen voor kinderen in Maastricht

  Gericht aan: M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 7. Het bericht dat de Universiteit Leiden ‘slimme’ camera’s toch weer wil aanzetten.

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 8. 2023

  2022
 9. Wob documenten aangaande de aanschaf van De vaandeldrager en de informatiepositie van de Staten-Generaal

  Gericht aan: G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 10. De inzet van voorspellende algoritmes met betrekking tot kinderen

  Gericht aan: H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mondelinge vragen

 1. Het bericht dat toekomstige studenten hun aanmelding bij hogescholen uitstellen (Twitter, 20 maart 2022)

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 2. 2022

  2021
 3. 2021

  2019
 4. Bijles voor middelbare scholieren (Nu.nl, 13 oktober 2019)

  Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

 5. Topsalarissen bij de Nederlandse Publieke Omroep (Telegraaf.nl, 9 maart 2019)

  Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

 6. 2019

  2017
 7. Het bericht ‘Leraren hebben geen vertrouwen meer in hun staatssecretaris’ (Nos.nl, 20 mei 2017)

  Gericht aan: M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Amendementen