Kameractiviteiten

06
jun
Examens van 38 eindexamenleerlingen van de Duin en Kruidbergmavo uit Driehuis aangetekend op weg waren naar de tweede correctie, maar niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
27
mei
De uitvoering van de motie Van den Hul c.s. (35 000 VIII, nr. 173) inzake het inzichtelijk maken van de ruimtebrief
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
23
mei
De hoge ouderbijdrage van ouders met hoogbegaafde kinderen
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
10
mei
De uitzending van BOOS over het feit dat mbo-studenten zakken op keuzedelen
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
24
apr
Het bericht dat de macht van de netmanager groot is
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media