Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Tunahan Kuzu

Schriftelijke vragen

 • De aanval van het Israëlische leger op Palestijnse betogers langs de grens tussen Gaza en Israël

  ...12 Bent u bereid om proactief deze ernstige mensenrechtenschendingen door het Israëlische leger aan te kaarten bij de VN-Mensenrechtenraad 13 Bent u bereid om de Israëlische ambassadeur op het matje te roepen Zo ja, kunt u daarvan verslag van doen aan de Tweede Kamer 1) https://nos.nl/artikel/2252564-zeven-palestijnse-betogers-gedood-langs-grens-met-israel.html ...

  Kamervragen

  10-10-2018

 • Samenwerking van Israël met antisemitische regeringen en leiders

  ...“De IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) werkdefinitie is een instrument van en voor de IHRA en leidt voor overheidsinstellingen niet tot een andere juridische weging van uitingen die het beleid van de Israëlische regering betreffen” 3) Is dit standpunt ongewijzigd Zo nee, waarom niet 1) “The State of Israel vs. the Jewish people”, Haaretz, 13 September 2018, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-the-state-of-israel-vs-the-jewish-people-1.6470108. 2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 2523 3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 2679 ...

  Kamervragen

  09-10-2018

 • Het bericht dat een Nederlandse docente door Israël is gearresteerd en gedeporteerd

  ... 2018Z16720 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat een Nederlandse docente door Israël is gearresteerd en gedeporteerd. (ingezonden 25 september 2018) 1 Bent u ervan op de hoogte dat een Nederlandse docente aan de universiteit van Hebron door de Israëlische regering is gearresteerd en gedeporteerd 1) Welke feiten zijn bekend bij u 2 Op basis van welke formele gronden heeft de Israëlische regering deze Nederlandse docente gearresteerd en gedeporteerd 3 Kunt u bevestigen dat de Israëlische autoriteiten de Nederlandse docente toegang tot consulaire bijstand en contact met een advocaat hebben onthouden Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen Zo nee, kunt u hier navraag naar doen 4 Kunt u...

  Kamervragen

  25-09-2018

 • Het bericht dat het strafhof in Caïro doodstraffen en zware gevangenisstraffen aan demonstranten heeft opgelegd

  ... 2018Z16721 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het strafhof in Caïro doodstraffen en zware gevangenisstraffen aan demonstranten heeft opgelegd. (ingezonden 25 september 2018) 1 Bent u bekend het bericht ‘Egypte: doodstraffen en zware gevangenisstraffen, Shawkan komt mogelijk vrij’ 1) 2 Wat vindt u ervan dat er 75 doodvonnissen, 47 levenslange gevangenisstraffen en celstraffen variërend van 5 tot 15 jaar zijn opgelegd aan ruim 700 mensen 3 Klopt het dat de rechtbank in Caïro de veroordelingen heeft uitgesproken zonder overtuigend bewijs tegen de verdachten 4 Waarom heeft de Nederlandse regering zich niet openlijk tegen de doodstraf van deze demonstranten uitgesproken Is de Nederlandse...

  Kamervragen

  25-09-2018

 • Kerksluitingen in China

  ... 2018Z16520 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA), Koopmans (VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Kuzu (Denk) aan de minister van Buitenlandse Zaken over kerksluitingen in China(ingezonden 21 september 2018) 1 Kent u het bericht ‘China outlaws large underground Protestant church in Beijing’ 1) 2 Kunt u bevestigen dat de Sionkerk in Beijing is gesloten door de Chinese overheid Beaamt u dat deze kerksluiting symptomatisch is voor de toegenomen overheidsrepressie jegens religieuze minderheden in China, zoals christenen en Oeigoeren 3 Hoe waardeert u de in juli uitgebrachte gezamenlijke verklaring van meer dan 30 ondergrondse protestantse kerken over ‘constante inmenging’ en ‘aanvallen en belemmering’ door de Chinese...

  Kamervragen

  21-09-2018

 • De uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties

  ... 2018Z16420 Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Van Rooijen (50PLUS), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Kuzu (DENK) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties (ingezonden 20 september 2018) 1 Kunt u zich uw brief van 5 juli 2018 herinneren, waarin u stelde dat u voornemens was tijdens een volgende Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) een concreet voorstel te doen aan uw Europese collega’s inzake een EU-mensenrechtensanctieregime 1) 2 Heeft u dit voorstel tijdens een van de afgelopen RBZ's gedaan Zo ja, welk voorstel heeft u gedaan Kunt u dit voorstel aan de Kamer doen toekomen Zo nee, waarom niet 3 Wat was de reactie...

  Kamervragen

  20-09-2018

 • Een lasterlijk rapport van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken

  ...8 Veroordeelt u het dat het Israëlische ministerie van Strategische Zaken militaire tactieken en clandestiene middelen inzet tegen vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers die met vreedzame middelen campagne voeren tegen Israëls gewelddadige bezetting en grootschalige schendingen van het internationaal recht 9 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het Israëlische ministerie van Strategische Zaken medewerkers op diverse ambassades heeft gestationeerd 5) Is op de Israëlische ambassade in Den Haag een medewerker van dat ministerie werkzaam 10 Coördineert en/of coöpereert het Israëlische ministerie van Strategische Zaken met pro-Israël organisaties in Nederland, zoals het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) Zo ja, wilt...

  Kamervragen

  06-06-2018

 • Het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren

  ...16 Kunt u een overzicht van de activiteiten geven die betrekking hebben op het feit dat Nederland aandringt op verbetering van de omstandigheden van de mensenrechten van de Oeigoeren, en het benadrukken van het belang van de vrijheid van religie en levensovertuiging in de richting van China Zo nee, waarom niet 17 Kunt u een lijst geven van alle organisaties in China waarmee de Nederlandse regering in het kader van ontwikkelingsbeleid mee samenwerkt, en kunt u per organisatie aangeven of de rol en houding van deze organisatie met betrekking tot de Oeigoeren door de Nederlandse regering zijn onderzocht 1) https://www.trouw.nl/samenleving/china-stuurt-ambtenaren-uit-logeren-en-spioneren-bij-oeigoeren-~a71ead6c/ 2) https://www.rfa.org/english/...

  Kamervragen

  04-06-2018

 • Een vorm van slavernij bij PostNL

  ...'Zoals postsorteerders van PostNL werken, is een verkapte vorm van slavernij', Omroep West, 3 april 2018 ...

  Kamervragen

  11-04-2018

 • Demonstrerende Palestijnen die zijn doodgeschoten door het Israëlische leger in Gaza

  ...10 Bent u bereid om de Israëlische autoriteiten, ook in internationaal verband, een officiële reactie te vragen op het geweld tegen de Palestijnen en de Kamer daarover te informeren Zo nee, waarom niet 11 Deelt u de mening dat het voor de de-escalatie van de spanningen en het creëren van een gelijkwaardige situatie tussen Israël en Palestina van groot belang is dat de Nederlandse regering de Palestijnse staat erkent Zo nee, waarom niet 12 Wilt u deze schriftelijke vragen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het algemeen overleg Midden Oosten Vredesproces op 19 april 2018 beantwoorden 1) https://nos.nl/artikel/2225461-dodental-door-botsing-palestijnen-en-leger-israel-loopt-op.html 2)...

  Kamervragen

  10-04-2018

 • De handelsmissie naar China

  ... 2018Z06591 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de handelsmissie naar China (ingezonden 10 april 2018) 1 Wat is de reden voor het organiseren van een handelsmissie naar China Op wiens initiatief is deze reis georganiseerd en wat is het doel van de Nederlandse regering 2 Zijn er naast economische onderwerpen ook andere onderwerpen die besproken gaan worden Zo ja, welke onderwerpen zullen in welke samenstelling besproken worden 3 Hoe verhoudt zich het organiseren van een handelsmissie naar China met het leveren van kritiek op de verslechterde mensenrechtensituatie en de godsdienstvrijheid die onder druk staat 4 Is de Nederlandse regering bereid om tijdens deze handelsmissie de...

  Kamervragen

  10-04-2018

 • Kamervragen

  06-02-2018

 • Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

  ... 2018Z01649 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus (ingezonden 1 februari 2018) 1 Bent u op de hoogte van de berichtgeving over discriminatie door uitzendbureaus, die in 47% van de gevallen ingaan op een discriminerend verzoek om uitzendkrachten in te huren 1) 2 Hoe kan het dat anno 2018 nog steeds deze verbijsterende discriminerende praktijken plaatsvinden in de uitzendbranche 3 Bent u bereid om te onderzoeken of dit in andere sectoren van de arbeidsmarkt ook op een dergelijke grote schaal voorkomt Zo nee, waarom niet 4 Bent u bereid om te onderzoeken of deze discriminatie ook op de ondernemersmarkt en bij overheidsaanbestedingen op een...

  Kamervragen

  01-02-2018

 • Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

  ...12 Bent u bereid bij de burgemeester van Rotterdam er op aan te dringen voortaan niet meer toe te staan dat PKK-aanhangers met openlijk vlaggenvertoon onder politiebewaking demonstreren in het centrum van Rotterdam, omdat openlijke uitingen van de terroristische PKK mensen angst inboezemt 3) 1) https://www.ad.nl/rotterdam/gebouw-turkse-vereniging-in-feijenoord-beklad-met-pkk-leuzen~a84ba743/ 2) https://www.rijnmond.nl/nieuws/133267/Eerst-brand-nu-ruiten-aan-diggelen-bij-Turkse-vereniging 3) http://dutchturks.nl/politie-rotterdam-heeft-geen-pkk-vlaggen-gezien-bij-de-demonstratie/ ...

  Kamervragen

  30-01-2018

 • Het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie

  ... 2018Z00233 Vragen van de leden Azarkan en Kuzu (beiden DENK) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie. (ingezonden 12 januari 2018) 1 Kent u het bericht “Arrestatiebevel Marokko tegen Nederlandse Marokkanen” 1) 2 Kent u het bericht ‘’Marokkaanse Nederlanders betrokken bij rechtszaak protestbeweging Rif’’ 2) 3 Kunt u bevestigen dat er een aanhoudingsbevel bestaat tegen vier Marokkaanse Nederlanders die betrokken zouden zijn bij protesten in het Rifgbied 4 Is er contact geweest tussen de Nederlandse autoriteiten en de Marokkaanse autoriteiten over een mogelijk...

  Kamervragen

  12-01-2018

123456...9volgende 15 resultaten