Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Tunahan Kuzu

Schriftelijke vragen

 • Een lasterlijk rapport van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken

  ...8 Veroordeelt u het dat het Israëlische ministerie van Strategische Zaken militaire tactieken en clandestiene middelen inzet tegen vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers die met vreedzame middelen campagne voeren tegen Israëls gewelddadige bezetting en grootschalige schendingen van het internationaal recht 9 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het Israëlische ministerie van Strategische Zaken medewerkers op diverse ambassades heeft gestationeerd 5) Is op de Israëlische ambassade in Den Haag een medewerker van dat ministerie werkzaam 10 Coördineert en/of coöpereert het Israëlische ministerie van Strategische Zaken met pro-Israël organisaties in Nederland, zoals het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) Zo ja, wilt...

  Kamervragen

  06-06-2018

 • Het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren

  ...16 Kunt u een overzicht van de activiteiten geven die betrekking hebben op het feit dat Nederland aandringt op verbetering van de omstandigheden van de mensenrechten van de Oeigoeren, en het benadrukken van het belang van de vrijheid van religie en levensovertuiging in de richting van China Zo nee, waarom niet 17 Kunt u een lijst geven van alle organisaties in China waarmee de Nederlandse regering in het kader van ontwikkelingsbeleid mee samenwerkt, en kunt u per organisatie aangeven of de rol en houding van deze organisatie met betrekking tot de Oeigoeren door de Nederlandse regering zijn onderzocht 1) https://www.trouw.nl/samenleving/china-stuurt-ambtenaren-uit-logeren-en-spioneren-bij-oeigoeren-~a71ead6c/ 2) https://www.rfa.org/english/...

  Kamervragen

  04-06-2018

 • Een vorm van slavernij bij PostNL

  ...'Zoals postsorteerders van PostNL werken, is een verkapte vorm van slavernij', Omroep West, 3 april 2018 ...

  Kamervragen

  11-04-2018

 • Demonstrerende Palestijnen die zijn doodgeschoten door het Israëlische leger in Gaza

  ...10 Bent u bereid om de Israëlische autoriteiten, ook in internationaal verband, een officiële reactie te vragen op het geweld tegen de Palestijnen en de Kamer daarover te informeren Zo nee, waarom niet 11 Deelt u de mening dat het voor de de-escalatie van de spanningen en het creëren van een gelijkwaardige situatie tussen Israël en Palestina van groot belang is dat de Nederlandse regering de Palestijnse staat erkent Zo nee, waarom niet 12 Wilt u deze schriftelijke vragen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het algemeen overleg Midden Oosten Vredesproces op 19 april 2018 beantwoorden 1) https://nos.nl/artikel/2225461-dodental-door-botsing-palestijnen-en-leger-israel-loopt-op.html 2)...

  Kamervragen

  10-04-2018

 • De handelsmissie naar China

  ... 2018Z06591 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de handelsmissie naar China (ingezonden 10 april 2018) 1 Wat is de reden voor het organiseren van een handelsmissie naar China Op wiens initiatief is deze reis georganiseerd en wat is het doel van de Nederlandse regering 2 Zijn er naast economische onderwerpen ook andere onderwerpen die besproken gaan worden Zo ja, welke onderwerpen zullen in welke samenstelling besproken worden 3 Hoe verhoudt zich het organiseren van een handelsmissie naar China met het leveren van kritiek op de verslechterde mensenrechtensituatie en de godsdienstvrijheid die onder druk staat 4 Is de Nederlandse regering bereid om tijdens deze handelsmissie de...

  Kamervragen

  10-04-2018

 • Kamervragen

  06-02-2018

 • Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

  ... 2018Z01649 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus (ingezonden 1 februari 2018) 1 Bent u op de hoogte van de berichtgeving over discriminatie door uitzendbureaus, die in 47% van de gevallen ingaan op een discriminerend verzoek om uitzendkrachten in te huren 1) 2 Hoe kan het dat anno 2018 nog steeds deze verbijsterende discriminerende praktijken plaatsvinden in de uitzendbranche 3 Bent u bereid om te onderzoeken of dit in andere sectoren van de arbeidsmarkt ook op een dergelijke grote schaal voorkomt Zo nee, waarom niet 4 Bent u bereid om te onderzoeken of deze discriminatie ook op de ondernemersmarkt en bij overheidsaanbestedingen op een...

  Kamervragen

  01-02-2018

 • Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

  ...12 Bent u bereid bij de burgemeester van Rotterdam er op aan te dringen voortaan niet meer toe te staan dat PKK-aanhangers met openlijk vlaggenvertoon onder politiebewaking demonstreren in het centrum van Rotterdam, omdat openlijke uitingen van de terroristische PKK mensen angst inboezemt 3) 1) https://www.ad.nl/rotterdam/gebouw-turkse-vereniging-in-feijenoord-beklad-met-pkk-leuzen~a84ba743/ 2) https://www.rijnmond.nl/nieuws/133267/Eerst-brand-nu-ruiten-aan-diggelen-bij-Turkse-vereniging 3) http://dutchturks.nl/politie-rotterdam-heeft-geen-pkk-vlaggen-gezien-bij-de-demonstratie/ ...

  Kamervragen

  30-01-2018

 • Het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie

  ... 2018Z00233 Vragen van de leden Azarkan en Kuzu (beiden DENK) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie. (ingezonden 12 januari 2018) 1 Kent u het bericht “Arrestatiebevel Marokko tegen Nederlandse Marokkanen” 1) 2 Kent u het bericht ‘’Marokkaanse Nederlanders betrokken bij rechtszaak protestbeweging Rif’’ 2) 3 Kunt u bevestigen dat er een aanhoudingsbevel bestaat tegen vier Marokkaanse Nederlanders die betrokken zouden zijn bij protesten in het Rifgbied 4 Is er contact geweest tussen de Nederlandse autoriteiten en de Marokkaanse autoriteiten over een mogelijk...

  Kamervragen

  12-01-2018

 • Het bericht dat er een einde dreigt te komen aan döner kebab

  ...10 Bent u bereid om bij alle Europese besluitvormende momenten in de richting van de betreffende Europese instantie te benadrukken dat een (praktisch) verbod op de verkoop van döner kabab tot een onacceptabel verlies aan omzet en werkgelegenheid zal leiden in Nederland en andere Europese landen Zo nee, waarom niet 1) https://www.ad.nl/kooknieuws/denouml-ner-kebab-mogelijk-met-uitsterven-bedreigd~a373aef5/ ...

  Kamervragen

  07-12-2017

 • Het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles op uitkeringen

  ...3) 9 Wat vindt u ervan dat deze handelswijze, blijkens de bijgevoegde stukken 4), in strijd lijkt te zijn met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar, omdat de Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens erin voorziet dat persoonsgegevens niet aan het buitenland mogen worden verstrekt zonder expliciete toestemming van betrokkenen 10 Vindt u dat het voorgenoemde, daar het plaatsvond op initiatief van een Nederlandse gemeente, in strijd is met wat verstaan dient te worden onder behoorlijk bestuur en/of de wet en/of verdragen Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 11 Wat vindt u ervan dat de burgemeester van Venray en het College van B&W van Venray de advocaat Arif Hakan Gürdal een volmacht en machtiging hebben gegeven 5) voor handelingen die in strijd...

  Kamervragen

  21-11-2017

 • Een lastercampagne van pro-Israël activisten tegen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  ...Zo nee, kunt u dit uitsluiten 9 Wilt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden, graag voor de plenaire behandeling van de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 1) https://rightsforum.org/nieuws/oud-medewerker-cidi-lastercampagne-minister-kaag/ 2) https://www.jta.org/author/cnaan-liphshiz 3) https://electronicintifada.net/content/haaretz-journalist-doubles-anti-delegitimization-operative/9153 4) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.671785 5) https://apnews.com/0601a79f13e041b9b5b312ec73063c98/covertly-israel-prepares-fight-boycott-activists-online ...

  Kamervragen

  03-11-2017

 • Het bericht dat PSV-spelers racistisch zijn bejegend in Venlo

  ...10 Indien uw antwoord op de voorgaande vraag ontkennend luidt, bent u dan bereid om een wetswijziging voor te stellen om bij de strafmaat voor groepsbelediging (artikel 137c Sr), aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Sr) en belediging met een discriminatoir aspect (artikel 266 jo 137c Sr) te voorzien in een algemene strafverhoging voor het geval het delict verband houdt met een voetbalevenement Zo nee, waarom niet 1)https://nos.nl/artikel/2198183-psv-spelers-racistisch-bejegend-in-venlo.html 2)Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 1801 3) Auditteam Voetbal en Veiligheid (2017). Voetbalveiligheid 2013 – 2016. Terugblik op onderzoek door het Auditteam Voetbal en Veiligheid. ...

  Kamervragen

  17-10-2017

 • Chinese moslims die hun korans moeten inleveren

  ...10 Kunt u concreet aangeven in welke bilaterale contacten en door welke overheidsfunctionarissen de Nederlandse zorgen over de mensenrechtensituatie in Xinjiang zijn overgebracht aan de Chinese autoriteiten 11 Draagt Nederland, zoals via projecten uit het mensenrechtenfonds, nog steeds bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Oeigoerse gebieden Zo ja, welke concrete activiteiten zijn hier in de afgelopen jaren mee ontplooid en hoeveel middelen heeft de Nederlandse regering hier per jaar voor vrijgemaakt Zo nee, waarom niet 12 Biedt het door u geconstateerde gebrek aan controleerbare bronnen van berichten die binnenkomen uit en over Xinjiang 4) een aanleiding om in internationaal verband aan te sturen op een vorm van een 'fact...

  Kamervragen

  10-10-2017

 • Ernstige bedreigingen en onrechtmatig geweld door het Israëlische leger tegen Palestijnse burgers

  ...7 Deelt u de mening dat de internationale gemeenschap alles in het werk moet stellen om Israël te bewegen onrechtmatig geweld tegen Palestijnse burgers te staken Zo ja, welke concrete initiatieven gaat u in dat verband ontplooien, ook op EU-niveau, die verder gaan dan rituele kritiek die vrijblijvend in het contact met Israëlische autoriteiten wordt geuit Zo nee, waarom niet 8 Deelt u de mening dat Israël, als het doorgaat met het al dan niet opzettelijk toebrengen van ernstig fysiek en psychisch letsel aan Palestijnse burgers, onder wie veel kinderen en jongeren, zijn status als “bevriende natie” verliest en het voor het kabinet onhoudbaar wordt deze status te handhaven Zo nee, waarom niet| 1)...

  Kamervragen

  26-09-2017

123456...9volgende 15 resultaten