Kameractiviteiten

14
feb
De stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
12
feb
Het recente onderzoek ‘Taxing Aviation Fuels in the EU’
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
05
feb
De berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
29
jan
De presentatie van het Rocky Mountain Institute m.b.t. luchtvaartemissies tijdens het WEF in Davos met het onderliggende rapport en het “Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019” van EEA, EASA en EuroControl
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
18
jan
De plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat