Kameractiviteiten

15
maa
Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
27
feb
Het wantrouwen van gemeenten in beleggers van middenhuurwoningen
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
09
feb
Het bericht ‘3,7 ton voor krakers’
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
24
jan
Gebouwen met brandgevaarlijke gevelpanelen in Nederland
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2018
2017
28
dec
Verlagen van administratieve lasten en overhead bij woningcorporaties
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties