Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Raymond Knops

Amendementen

Amendement van het lid Arib c.s. ter vervanging van nr. 3 dat de dekking vormt van een op de begroting van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA) ingediend amendement, dat voorkomt dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal.

34485-VII-5
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA

Amendement van het lid Arib c.s. waarmee wordt voorkomen dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste gaat van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal

34485-IIA-3
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA

Amendement van het lid Arib c.s. dat de dekking vormt van een op de begroting van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA) ingediend amendement, dat voorkomt dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal.

34485-VII-3
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA

Amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 15 dat zorgt voor een versterking van de mogelijkheid die ambassades hebben om organisaties te steunen die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van levensovertuiging

34300-V-41
Indiener J.S. Voordewind
Tweede Kamerlid