Roelien Kamminga

Portretfoto Roelien Kamminga met partijlogo VVD

Samenvatting

Roelien Kamminga is geboren in Groningen op 13 april 1978 en woont in Zuidbroek. Zij is in totaal 1179 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Roelien Kamminga.

Motie van het lid Kamminga over onderzoeken hoe Nederland meer gebruik kan maken van delegated cooperation

36550-XVII-16
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Kamminga over bij de CSDDD-implementatie geen aanvullende nationale regels en restricties inbouwen

36550-XVII-17
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Gewijzigde motie van de leden Kamminga en Zeedijk over onderzoeken of meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden mogelijk is zodat het makkelijker wordt om bij de rijksoverheid te werken als je buiten de Randstad woont (t.v.v. 29697-150)

29697-152
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Piri c.s. over steun aan maatschappelijke organisaties die ontvoerde Oekraïense kinderen proberen te repatriëren, te beschermen tegen ontvoering en te helpen bij hun re-integratie

32735-393

Motie van het lid Dobbe c.s. over extra maatregelen om het werk voor vrouwenrechten en van vrouwelijke mensenrechtenactivisten te beschermen en te ondersteunen

32735-388
Indiener Sarah Dobbe
Kamerlid SP

Motie van het lid Kamminga c.s. over nog komend najaar een evaluatieplan, inclusief mogelijkheden voor versnelling, naar de Kamer sturen

31066-1407
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Grinwis c.s. over de schadeherstelroute via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel opschalen en opvolging geven aan de aanbevelingen uit de evaluatie

31066-1405

Motie van de leden Kamminga en Zeedijk over onderzoek naar meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden zodat het makkelijker wordt om bij de rijksoverheid te werken als je buiten de Randstad woont

29697-150
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Stultiens c.s. over het door de Kamer onderschrijven van de analyse, conclusies en aanbevelingen uit het rapport

35867-9

Motie van het lid Kamminga c.s. over het instellen van een werkgroep om een integraal beeld te krijgen van de opvolging en samenhang van de aanbevelingen die in verschillende rapporten zijn gedaan om de werkwijze van de Kamer te versterken

35867-10
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Kamminga c.s. over de voor- en nadelen van de verschillende schade- en herstelroutes aan de voorkant duidelijk aan gedupeerden communiceren

31066-1365
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Brekelmans c.s. over inventariseren welke maatregelen mogelijk zijn om Nederlandse bedrijven te stimuleren om activiteiten te ontplooien in Oekraïne, ondanks het huidige rode reisadvies

21501-20-2036
Indiener Ruben Brekelmans
Kamerlid VVD

Motie van de leden Ram en Kamminga over het opbouwen van een gelijkwaardige handelsrelatie tussen Nederland en India

36410-XVII-21
Indiener Dennis Ram
Kamerlid PVV

Motie van het lid Kamminga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van het Mercosur-verdrag op de Nederlandse landbouwsector

36410-XVII-24
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking

36410-XVII-19
Indiener Dennis Ram
Kamerlid PVV