Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Schriftelijke vragen

 • Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

  ... 2018Z10750 Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector. (ingezonden 7 juni 2018) 1 Bent u bekend met de ambitie van de Volksbank om, voor wat betreft de volledige balans van de bank, klimaatneutraal te zijn in 2030 1) 2 Zijn er andere banken die eveneens concrete ambities hebben gepubliceerd om de door hen gefinancierde klimaatimpact voor de hele balans terug te dringen binnen een bepaald tijdsbestek 3 Zijn er (naast de Volksbank) al andere banken, verzekeraars of pensioenfondsen in Nederland die zich publiekelijk hebben gecommitteerd om de in 2017 ontwikkelde meetmethode van het Platform for Carbon Accounting...

  Kamervragen

  07-06-2018

 • Het vertrek van de NCG

  ... 2018Z10462 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Jetten (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het vertrek van de NCG (ingezonden 5 juni 2018) 1 Wat was de opgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hoeveel woningen zijn concreet aangepakt 2 In hoeverre heeft de NCG nog een rol bij schadeafhandeling en complexe schades met de inwerkingtreding van het nieuwe schadeprotocol 3 In hoeverre heeft de NCG nog een rol bij versterking wanneer dat onafhankelijk wordt belegd 4 Hoe zorgt u ervoor dat de versterkingsopgave onafhankelijk wordt van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 5 Kunt u aangeven hoeveel middelen zijn besteed aan de NCG, zijn organisatie...

  Kamervragen

  05-06-2018

 • Het bericht 'Duits bedrijf gaat zout winnen in Zuidoost-Enschede, maar gemeente weet van niets'

  ... 2018Z09656 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Duits bedrijf gaat zout winnen in Zuidoost-Enschede, maar gemeente weet van niets' (ingezonden 25 mei 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Duits bedrijf gaat zout winnen in Zuidoost-Enschede, maar gemeente weet van niets’ 1) 2 Klopt het dat de gemeente Enschede bij de aanvraag van de vergunning in 2011 niet is geïnformeerd over de winningsplannen van Salzwinnungsgesellschaft Westfalen (SGW) Klopt het dat de gemeente Enschede ook bij het verlenen van de vergunning in 2014 of recenter niet is geïnformeerd over de winningsplannen van SGW Zo ja, wat vindt u daarvan en waarom is dit niet gebeurd 3 Deelt u de mening dat gezien...

  Kamervragen

  25-05-2018

 • Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

  ... 2018Z09515 Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’ (ingezonden 24 mei 2018) 1 Kunt u schetsen welke resultaten zijn geboekt voor de verduurzaming van de energievoorziening in Caribisch Nederland naar aanleiding van het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland' 1) 2) Wat is momenteel het aandeel van duurzame energie in de energievoorziening en welke doelstellingen zijn er gesteld voor de komende jaren Deelt u de mening dat een duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland van groot belang is 2 Kunt u een overzicht...

  Kamervragen

  24-05-2018

 • Het verzoek van Friesland en Zeeland aan jongeren stemrecht vanaf 16 jaar te gunnen

  ... 2018Z08123 Vragen van de leden Jetten (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verzoek van Friesland en Zeeland aan jongeren stemrecht vanaf 16 jaar te gunnen (ingezonden 1 mei 2018) 1 Heeft het verzoek van de provincies Friesland en Zeeland om bij de Statenverkiezingen in 2019 een proef te houden met verlaging van de stemrechtigde leeftijd naar zestien jaar, zoals aangekondigd in onder andere de Leeuwarder Courant, u ondertussen bereikt 1) 2 Bent u voornemens positief te reageren op het verzoek van de beide provincies Zo ja, op welke termijn acht u een proef haalbaar Zo nee, waarom niet 3 Welke grondwettelijke ruimte bestaat er om voor de verschillende soorten verkiezingen een...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’

  ... 2018Z07809 Vragen van de leden Jetten (D66) en Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’ (ingezonden 25 april 2018) 1 Deelt u de mening dat mobiel inchecken en betalen in het openbaar vervoer (ov) bijdraagt aan het doel om de ov-reiziger met gemak en comfort van deur tot deur te laten reizen en daarmee de drempel verlaagt om met het openbaar vervoer te reizen 1) 2 Deelt u de mening dat het hoogst opmerkelijk en teleurstellend is dat Translink en de telecomproviders ondanks al hun technologische en digitale kennis niet in staat zijn gebleken om hun systemen technisch op...

  Kamervragen

  25-04-2018

 • De renovatie van het Binnenhof

  ...1) https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/04/renovatie-binnenhof-vooral-noodzakelijk-kwaad-101259627 ...

  Kamervragen

  12-04-2018

 • De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

  ... 2018Z05943 Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over de stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire (ingezonden 3 april 2018) 1 Bent u bekend met de open brief van Unkobon aan het bestuurscollege en de WEB d.d. 20 maart 2018 over de oplopende kosten voor elektriciteit en water 1) 2 Deelt u de analyse dat de nieuwe tarieven voor de kosten voor water en elektriciteit op Bonaire onevenredig zwaar drukken op de huishoudens die weinig verbruiken 3 Deelt u de analyse dat de huidige verdeling van vaste kosten voor water en elektriciteit op Bonaire deels een resultaat...

  Kamervragen

  03-04-2018

 • De nieuwe tarieven en het assortiment voor de Intercity Brussel

  ... 2018Z05573 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe tarieven en het assortiment voor de Intercity Brussel. (ingezonden 28 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘IC Brussel: Weekendretour tot 70% duurder, enkeltjes juist tot 50% goedkoper’ 1) 2 Kunt u aangeven hoe de prijzen voor deze trein veranderen afhankelijk van het tijdstip van het kopen van het kaartje en de reis Is er daarbij voor de meeste reizigers sprake van een prijsstijging of een -daling 3 Hoe plaatst u de timing van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om met deze tariefvoorstellen te komen afgezet tegen de introductie van de Intercity Brussel via de hogesnelheidslijn (HSL) die jaren heeft geduurd 4...

  Kamervragen

  28-03-2018

 • Een mogelijk ‘klimaatakkoord’ voor de luchtvaart

  ...7 Erkent u dat uit studies van onder andere de Europese Commissie 4) naar voren komt dat meer dan de helft van de CO2-compenserende projecten niet de beoogde CO2-reductie halen en dat het daarom nodig is dat deze projecten nauw onderzocht worden en er gedifferentieerd moet worden tussen effectieve en niet-effectieve projecten Zo nee, waarom niet Zo ja, is dat wat u namens Nederland heeft ingebracht 8 Klopt het dat veel van de duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen het voorstel niet hebben gehaald, en dat de kans daarmee groot is geworden dat er biobrandstoffen gebruikt gaan worden die een schadelijk effect hebben op water, bodem en luchtkwaliteit Zo ja, hebt u namens Nederland gepleit voor (behoud van) strenge duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen...

  Kamervragen

  20-03-2018

 • Een mogelijke aanval van taxichauffeurs op het hoofdkantoor van Uber

  ... 2018Z03954 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid over een mogelijke aanval van taxichauffeurs op het hoofdkantoor van Uber (ingezonden 7 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de artikelen ‘Taxichauffeurs willen aanval op Ubers hoofdkantoor in Amsterdam’ en ‘Uber-chauffeur: ‘Brandbommen Te gek voor woorden’ – verbijstering over aanvalsplan hoofdkantoor’ 1) 2 Heeft u eerder aanwijzingen gehad over mogelijke gewelddadigheden in Amsterdamse taxiwereld 3 Hoeveel klachten over illegale taxivervoerders in relatie tot Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) zijn er bij u bekend sinds 2017 4 Kunt u aangeven hoeveel objectinspecties...

  Kamervragen

  07-03-2018

 • Geluidshinder van de A50 in Niftrik

  ...2743 2) https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20140915/vvd-wijchen-wil-weer-aandacht-voor-geluidsoverlast-a50/ 3) https://www.gelderlander.nl/wijchen/lawaai-blijft-voor-niftrik-en-hernen~aef37930/ 4) https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/RTD1001_ROK1.4_april2017_tcm21-108741.pdf ...

  Kamervragen

  20-02-2018

 • Het bericht ‘Rotterdam wil af van steenkool in de haven’

  ...8 Ziet u mogelijkheden door middel van een kolentax onderscheid aan te brengen in bijvoorbeeld de tarieven voor de doorvoer en opslag van energiekolen en cokeskolen Zo nee, waarom niet 9 Bent u ervan op de hoogte dat ook in Amsterdam het voornemen bestaat afscheid te nemen van kolen Is het mogelijk de beide havenbedrijven ook financieel te steunen teneinde deze afbouw mogelijk te maken Zo nee, waarom niet 1) https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-wil-af-van-steenkool-in-de-haven~ab366e2f/ ...

  Kamervragen

  12-02-2018

 • Wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december

  ... 2018Z00600 Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december (ingezonden 18 januari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht in het AD ‘Spoor niet winterklaar’ 1) 2 Kunt u aangeven welke stappen NS en ProRail in 2017 hebben gezet om deze winter "in control" te blijven Worden die betrokken wissels ook feitelijk vooraf getest 3 Heeft ProRail voor dit hevige winterweer een special back-upplan Zo ja, is daar gebruik van gemaakt 4 Bent u bereid op korte termijn deze gebeurtenissen te evalueren met ProRail en NS 5 Kunt u aangeven hoe ProRail uitvoering heeft gegeven aan de protocollen en draaiboeken ten aanzien van haar...

  Kamervragen

  18-01-2018

 • Het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

  ... 2018Z00122 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert. (ingezonden 10 januari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Nieuwe vervoerder Budel – Weert’, waarin wordt aangekondigd dat er vanaf deze maand wekelijks goederentreinen zullen gaan rijden tussen Hamont, Budel en Weert 1) 2 Bent u van mening dat de infrastructuur op het baanvak Budel – Weert op dit moment voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en in lijn is met de plannen die geschetst zijn in het Landelijk Programma Overwegen 3 Bent u bereid om de onbewaakte spoorwegovergangen op dit traject ook te onderzoeken bij de aanpak van de gevaarlijkste overwegen in het kader...

  Kamervragen

  10-01-2018

123volgende 15 resultaten