Jacqueline van den Hil

Portretfoto Jacqueline van den Hil (VVD) met het partijlogo linksonder

Samenvatting

Jacqueline van den Hil is geboren in Goes op 20 maart 1968 en woont in Goes. Zij is in totaal 1064 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jacqueline van den Hil.

Gewijzigde motie van de leden Van den Hil en Agema over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren (t.v.v. 36410-XVI-47)

36410-XVI-111

Motie van het lid Synhaeve c.s. over medische zorg zonder veiligheidsrisico's voor slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn

36410-XVI-57
Indiener Marijke Synhaeve
Kamerlid D66

Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen

36410-XVI-46

Motie van het lid Van den Hil over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren

36410-XVI-47

Motie van de leden Van den Hil en Agema over een verplicht anti-agressieprogramma voor mensen die agressief gedrag tegen zorgmedewerkers vertonen

29282-547

Motie van het lid Van den Berg c.s. over zonder voorwaarden SEH-artsen erkennen als medisch specialist

29282-542
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hil over onderzoeken hoe professionele zeggenschap in de kinderopvang vormgegeven kan worden als onderdeel van modern werkgeverschap

36393-10

Motie van het lid Van den Hil c.s. over onderzoeken hoe kinderopvangorganisaties gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om gebruik te maken van de Friese taal

36393-11

Motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen

36200-A-95
Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hil c.s. over de ramingen van het Capaciteitsorgaan betreffende het opleiden van physician assistants zo snel mogelijk opvolgen

29282-532

Motie van het lid Bevers c.s. over in kaart brengen op welke manier de zorgcontractering kan bijdragen aan een gunstigere arbeidsmarktsituatie in de zorg

23235-232
Indiener H. Bevers
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de wettelijke erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten (t.v.v. 29247-383)

29247-392
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Mohandis c.s. over een concrete aanpak om stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten te komen

25424-659

Motie van de leden Den Haan en Van den Hil over 36 extra opleidingsplekken voor physician assistants

29247-384
Indiener N.L. den Haan
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over de wettelijke erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten

29247-383
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Tweede Kamerlid