Kameractiviteiten

15
sep
Het bericht ‘Spoedeisende hulp ook in Friesland vaker even op slot vanwege tekort aan personeel (maar voor levensbedreigende situaties is altijd plek)’.
Gericht aan: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
09
sep
Het bericht ‘Hulp aan duikslachtoffers in gevaar: behandelcentrum in Goes heeft geld nodig’
Gericht aan: P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13
aug
Berichtgeving in de media t.a.v. het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop
Gericht aan: T. van Ark, minister voor Medische Zorg
06
jul
Het artikel 'Noodkreet: tandarts gezocht voor Rotterdam, laat meer studenten toe' en de beantwoording van de minister voor Medische Zorg op eerdere vragen hierover
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
29
jun
Het bericht ‘Meldingen eergerelateerd geweld stijgen, opvang vol’
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid