Eddy van Hijum

Portretfoto Eddy van Hijum met partijlogo NSC

Samenvatting

Eddy van Hijum is geboren in Delft op 17 april 1972 en woont in Laag Zuthem. Hij is in totaal 4220 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Biografie

"Tijd voor herstel"

We willen dat het vertrouwen terugkomt. Dat zal een kwestie van lange adem zijn, maar met elkaar kun je het verschil maken.

Bestuurlijke cultuur veranderen

Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. Zij moeten weer het gevoel krijgen dat de politiek er voor hen is. Dat heeft ook te maken met de manier waarop je problemen oplost, je met elkaar omgaat en je aandacht besteedt aan inhoudelijk lastige onderwerpen.

Veel ervaring

Ik geloof dat we die cultuur kunnen beïnvloeden in Den Haag. Ik heb veel politieke ervaring. Ik ben ooit in de gemeenteraad van Zwolle begonnen. Ik ben al eens elf jaar Kamerlid geweest en acht jaar bestuurder. Samen met de rest van de fractie probeer ik die nieuwe cultuur te brengen.

Meer dan de Randstad

Het is belangrijk dat Den Haag dichter bij de regio komt, want er is meer dan de Randstad. Er heerst het gevoel dat Den Haag niet altijd het belang van voorzieningen in de regio ziet, zoals infrastructuur en streekziekenhuizen. Daarom ben ik de politiek in gegaan.

Kloof overbruggen

De politiek is iets van ons allemaal, maar voelt voor veel mensen als een ver-van-mijn-bedshow. De Kamer is een fantastische plek om de kloof te overbruggen en mensen te betrekken bij de vraagstukken die voor hen relevant zijn, maar ook om te laten zien dat je ingewikkelde afwegingen moet maken. Zo hoort democratie te werken.

Hardlopen over het strand

In mijn vrije tijd loop ik graag hard. Toen ik eerder Kamerlid was, liep ik vaak in Scheveningen over het strand. Dat hoop ik weer vaker te gaan doen. Daarnaast speel ik graag gitaar.

Onderwijs

  • Civieltechnische bestuurskunde, Universiteit Twente, 1990 - 1995
  • Atheneum, Bogerman College, Sneek, 1984 - 1990

Loopbaan

  • Lid Raad van Commissarissen, RENDO-Groep, Meppel, Toezichthouder, 07-2023 - 11-2023
  • Onafhankelijk voorzitter, Maatschappelijke Raad Schiphol, Hoofddorp, 2023 - 10-2023
  • Lid Europees Comité van de Regio’s, Lid Nederlandse delegatie, coördinator economie van de EPP-fractie, rapporteur voor Europees MKB-beleid, 10-2019 - 07-2023
  • Gedeputeerde provincie Overijssel, Portefeuillehouder regionale economie, arbeidsmarkt, financiën, Europa, eerste loco-Commissaris van de Koning, waarnemend CdK van okt.-dec. 2017 , lid Algemeen Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO) en voorzitter Bestuurlijke Adviescommissies Regionale Economie (v.a. 2015) en Financiën (v.a. 2019), lid bestuur Huis Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel, lid Economic Board regio Zwolle en (adviserend) lid Twente Board, lid aandeelhouderscommissies Enexis (energienetwerk), Vitens (drinkwater) en OostNL (regionale ontwikkelingsmaatschappij), voorzitter Comité van Toezicht Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO-Oost), voorzitter Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD), de werkgeversdelegatie van het IPO bij de onderhandelingen over de CAO-provincies (2015-2019), 11-2014 - 07-2023
  • Tweede Kamerlid, Den Haag, Lid CDA-fractie. 2010-2012 fractiesecretaris, lid Presidium en ondervoorzitter van de Tweede Kamer., 2003 - 2014
  • Adviseur binnenlands bestuur, Manager Public Sector bij KPMG Advisory, van jan.- sept. 2003, senior consultant bij de adviesgroep binnenlands bestuur van PWC-Consulting, 2001 - 2003
  • Medewerker onderzoek, Universiteit Twente, Promotieonderzoek naar de organisatie en financiering van het waterbeheer, onderwijs geven en afstudeerders/stagiaires begeleiden, 1997 - 2001
  • Consultant Infram BV, Adviseur op het gebied van waterbeleid en -beheer, 1995 - 1997