Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Theo Hiddema

Schriftelijke vragen

 • Het aandeel van de asieladvocatuur binnen de gefinancierde rechtshulp

  ... 2018Z15886 Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over het aandeel van de asieladvocatuur binnen de gefinancierde rechtshulp (ingezonden 12 september 2018 1 Hoeveel bedraagt het totale bedrag per jaar van de via de overheid gefinancierde rechtsbijstand per jaar vanaf het jaar 2000 2 Welk gedeelte van de jaarlijkse gefinancierde rechtsbijstand wordt besteed aan vreemdelingen- en asielprocedures, aangegeven in percentages van het totale rechtsbijstand-budget vanaf het jaar 2000 tot en met 2017 3 Welk totaalbedrag uit gefinancierde rechtshulp op jaarbasis is sinds het jaar 2000 gemoeid met uitbetaling aan advocaten in gevoerde...

  Kamervragen

  12-09-2018

 • Het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’

  ... 2018Z09651 Vragen van de leden Hiddema en Baudet (beiden FvD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’ (ingezonden 25 mei 2018) 1 Hebt u kennisgenomen van het nieuwsbericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’ 1) 2 Hebt u eveneens kennisgenomen van het rapport ‘Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links extremistische groeperingen in Nederland’ 2) 3 Deelt u de conclusie dat de extremistische groeperingen waarnaar onderzoek is gedaan een zekere mate van straffeloosheid genieten, zoals vermeld op pagina 14 van het rapport Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie...

  Kamervragen

  25-05-2018

 • Verwarde personen

  ...10 Kent u het bericht 'Overlast verwarde mensen niet terug te zien in cijfers GGZ' 2) 11 Hoe rijmt u de ervaring van de GGZ - die geen stijging in verwarde personen terugziet in haar eigen cijfers - met het stijgende aantal meldingen van incidenten met verwarde personen bij de politie Deelt u de opvatting dat het begrip 'verward persoon' te ver is opgerekt en te pas en te onpas wordt gebruikt, ook bij ernstige misdrijven 12 Kunt u aangeven of verwarde plegers van misdaden worden opgenomen in de criminaliteitscijfers of dat zij enkel worden opgenomen in GGZ-cijfers 13 Kunt u deze vragen binnen een termijn van twee weken beantwoorden 1) https://www.ad.nl/binnenland/politie-luidt-noodklok-recordaantal-incidenten-verwarde-personen-kijk-hier-waar~...

  Kamervragen

  14-05-2018

 • Het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)

  ...Zo nee, waarom niet Zo ja, kunt u deze verantwoording aan de Kamer doen toekomen 12 Waarom heeft u geen maatregelen genomen toen al snel na aantreden van de ‘dean’ bleek dat hij een van zijn belangrijkste taken, namelijk fondsenwerving, niet adequaat uitvoerde 13 Is er volgens u sprake geweest van wanbeleid bij IGJ 14 Deelt u de opvatting dat er - op z’n minst - sprake is van slecht bestuur en falend toezicht bij IGJ 15 Deelt u de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen 16 Hoe beoordeelt u de taakvervulling van de heer Dick Benschop in zijn hoedanigheid als toezichthouder van IGJ Hoe beoordeelt u de taakvervulling van de heer Jozias van Aartsen, die van 2010 tot 2014 bestuurder...

  Kamervragen

  06-04-2018