Biografie, onderwijs en loopbaan van Theo Hiddema

Biografie

"Debatteren in het hol van de leeuw"


Het debat in het hol van de leeuw. Die intellectuele uitdaging zoek ik in het Kamerlidmaatschap. De omschakeling naar het werk van parlementariër is groot. Als advocaat heb ik vele criminelen verdedigd. En nu dien ik het landsbelang; ik richt mij op zaken van sociaal belang. Anderzijds denk ik dat de hebbelijkheden van een advocaat ook in ’s lands vergaderzaal op hun plaats zijn. Immers, de pleitkracht in een strafzaak zal niet verschrompelen nu ik die voor een ander métier aanwend.

Vrolijke mensen

Ik kwam met het Forum voor Democratie in aanraking toen het nog een denktank was. Thierry Baudet wist sprekers van internationale allure naar Amsterdam te lokken. Die gaven lezingen in de fraaie entourage van Hotel de l’Europe. Met uitzicht over de Amstel dachten we na over aangelegen onderwerpen, zoals de directe democratie, de soevereiniteit van het nationale parlement en de monetaire unie.

Ik geloof niet zo in de ‘boze witte man’. Ik ken de mensen rond het Forum voor Democratie als vrolijke mensen. Voor zover ze al boos zijn, komt dit doordat ze boos gemaakt zijn, doordat hun zeggenschap is afgenomen.

Intellectuele uitdaging

Ik vond het nogal aanmatigend om me kandidaat te stellen voor het Kamerlidmaatschap. Ik dacht: nee, doe maar niet. Bovendien ben ik als advocaat gericht op zelfstandigheid. Ik ben graag baas op eigen erf.  Maar men bleef aandringen, en op den duur voelde ik een diepe drive, de intellectuele uitdaging die mij werd geboden. Toen veranderde mijn gevoel. Waarom niet? Durf eens wat!

Bindende referenda

Vóór de verkiezingen zijn we het land ingegaan. We verrichten het klassieke veldwerk in zaaltjes van Ter Apel tot Zierikzee, waar de handen op elkaar gingen voor ons libertijnse verhaal. Onze partij bestaat opdat de volkswil doorklinke in de besluitvorming. Dat willen we bijvoorbeeld bereiken door bindende referenda en door telkenmale te pleiten voor zo groot mogelijke vrijheden.

Theo Hiddema is geboren in Westdongeradeel op 1 april 1944 en woont in Maastricht. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 936 dagen om precies te zijn.