Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Schriftelijke vragen

 • De Open Doors ranglijst christenvervolging 2018

  ...9 Is dit kabinet bereid om godsdienstvrijheid niet alleen een speerpunt te maken binnen het buitenlandbeleid maar ook binnen het vluchtelingen- en asielbeleid met het oog op de asielmogelijkheden voor christen-asielzoekers 1) www.opendoors.nl ...

  Kamervragen

  11-01-2018

 • Het bericht ‘Pedofielen delen massaal Nederlandse kinderfoto’s op openbare Russische site’

  ...8 Bent u ook van mening dat ouders meer bewust moeten worden gemaakt van de gevaren van het plaatsen van foto’s online Zo ja, wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid om hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld via een aanvullende bewustwordingscampagne 9 Weet u of de Russen actie ondernemen tegen deze misdadige site Zo nee, bent u dan bereid via diplomatieke wegen de Russen hiertoe te bewegen 1) https://www.rtlnieuws.nl/technieuws/pedofielen-delen-massaal-nederlandse-kinderfotos-op-openbare-russische-site 2) https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/belgische-politie-onderzoekt-fotos-op-russische-pedosite ...

  Kamervragen

  04-01-2018

 • Het stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties

  ... 2017Z18967 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties. (ingezonden 28 december 2017) 1 Op welke wijze en door wie wordt bepaald of Nederland voor of tegen stemt bij resoluties van de Verenigde Naties Kunt u dit proces nauwkeurig beschrijven 2 Op welke wijze vindt democratische controle op het stemgedrag plaats door het Nederlandse parlement, vooraf en achteraf Op welke wijze kan het parlement aanwijzingen meegeven aan de Nederlandse delegatie en hoe wordt verantwoording afgelegd 3 Bent u van mening dat democratische controle voldoende is geborgd in het huidige proces of zijn aanpassingen nodig om dit beter te borgen 4...

  Kamervragen

  28-12-2017

 • Moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die in voorbereiding zouden zijn

  ... 2017Z18949 2017Z18949 Vragen van de leden Karabulut (SP), Arissen (PvdD), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die in voorbereiding zouden zijn. (ingezonden 27 december 2017) 1 Kent u het bericht ‘HDP MP says he received intelligence on assassination plans against Turkish citizens in Europe’ over plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die voorbereid zouden worden 1) 2 Hoe beoordeelt u de zorgwekkende beweringen in dit bericht 3 Bent u bereid uit te zoeken in hoeverre de beweringen kloppen...

  Kamervragen

  27-12-2017

 • De omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen

  ... 2017Z18652 Vragen van de leden Van Helvert (CDA), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen. (ingezonden 21 december 2017) 1 Kent u het bericht 'North Korea’s prisons are as bad as Nazi camps, says judge who survived Auschwitz' 1) 2 Klopt het dat er ongeveer 130.000 Noord-Koreanen zonder enige vorm van proces worden vastgehouden in politieke gevangenissen en dat de omstandigheden daar minstens zo verschrikkelijk zijn als in Auschwitz 3 Hoe beoordeelt u de berichten dat het Noord-Koreaanse regime zich in tenminste vier grote politieke gevangenissen schuldig maakt aan tien van de elf misdaden tegen de menselijkheid, zoals...

  Kamervragen

  21-12-2017

 • Nederlandse steun en internationale steun aan de Syrische oppositie

  ...15 december 2017 (documentnummer 2017D37065) 5) https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/04/british-aid-scheme-suspended-amid-allegations-of-payments-to-syrian-jihadis 6) http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/05/syria-country-divided-150529144229467.html 7) Antwoord op vraag 99 over de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen IS, Kamerstuk 27 925, nr. 617. 8) Antwoord op vraag 164 over de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen IS, Kamerstuk 27 925, nr. 617. 9) http://www.mintpressnews.com/investigation-white-helmets-committing-acts-terror-across-syria/231597/ 10) http://www.conflictarm.com/download-file/report_id=2568&file_id=2574 ...

  Kamervragen

  21-12-2017

 • Het bericht ‘Niemand vertelt ons wat’

  ... 2017Z18499 Vragen van de leden Van Helvert en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Niemand vertelt ons wat’ (ingezonden 20 december 2017) 1 Kent u het bericht ‘Niemand vertelt ons wat’ 1) 2 Kunt u aangeven hoe de nabestaanden begeleid en ondersteund worden door de Nederlandse regering 3 Hoe draagt de Nederlandse regering bij aan de ondersteuning van het politieonderzoek in Maleisië 4 Waarom is er geen contactpersoon voor nabestaanden van slachtoffers van misdrijven in het buitenland 5 Ziet u verdere ruimte voor verbetering wat betreft de ondersteuning van nabestaanden van slachtoffers van misdrijven in het buitenland 1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1449514/...

  Kamervragen

  20-12-2017

 • Het BBC programma 'Jihadi’s you pay for'

  ...1) https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/04/british-aid-scheme-suspended-amid-allegations-of-payments-to-syrian-jihadis en http://www.bbc.com/news/uk-42217132 2) Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 11 september 2017 inzake verlenging van de Nederlandse deelname aan de internationale strijd tegen ISIS (Kamerstuk 27925, nr. 612). ...

  Kamervragen

  07-12-2017

 • De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

  ...Bent u bereid hierover in contact te treden met bondgenoten, zoals de Verenigde Staten 10 Bent u bereid deze kwestie te adresseren in de VN, de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) Zo nee, waarom niet 11 Deelt u de zorgen over de destabiliserende rol van Iran in het Midden-Oosten Welke maatregelen richting Iran bent u bereid te overwegen 1) https://nos.nl/artikel/2205376-vn-iran-fabriceerde-raketten-van-rebellen-jemen.html 2) Plenair debat begroting Buitenlandse Zaken 2018, 15 november 2017 3) https://www.rferl.org/a/french-president-macron-blames-iran-yemeni-huthi-rebel-missile-launch-riyadh-calls-for-negotiations-ballistic-missile-development/28845939.html ...

  Kamervragen

  06-12-2017

 • De implementatie van het vredesakkoord in Colombia

  ... 2017Z17219 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de implementatie van het vredesakkoord in Colombia (ingezonden 6 december 2017) 1 Kent u het bericht ‘Vrede dreigt Colombia te ontvallen’ 1) 2 Klopt de informatie dat een jaar na de ondertekening van het vredesakkoord er nog weinig is terechtgekomen van de implementatie van het akkoord en dat in grote delen van het land geweld en mensenrechtenschendingen nog steeds veel voorkomen 3 Klopt het dat andere gewapende groeperingen, zoals ELN, het ontstane machtsvacuüm gebruiken om hun eigen macht uit te breiden en illegale activiteiten te ontplooien 4 Op welke wijze levert het Nederlandse buitenlandbeleid een...

  Kamervragen

  06-12-2017

 • Het bericht dat Nederland in de VN meestemt met anti-Israëlische resoluties als gevolg van EU-beleid

  ... 2017Z17084 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Ten Broeke (VVD) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland in de VN meestemt met anti-Israëlische resoluties als gevolg van EU-beleid. (ingezonden 5 december 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel "EU bepaalt wat Nederland in de VN over Israël stemt" op de website OpinieZ 1) 2 Klopt het dat het Nederlandse stemgedrag ten aanzien van de anti-Israëlische moties en ander buitenlandsbeleid wordt bepaald door het beleid van de Europese Unie (EU) 3 Deelt u de mening dat dit stemgedrag in strijd is met de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. betreffende zulke resoluties 4 Bent bereid het stemgedrag in de Verenigde Naties voortaan...

  Kamervragen

  05-12-2017

 • Mogelijke mijnbouwactiviteiten aan de grens met België bij Zuid-Limburg voor de winning van onder andere zink en mogelijke effecten voor de Nederlandse bieding voor de Einstein Telescope

  ... 2017Z16447 Vragen van de leden Agnes Mulder en Van Helvert (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over mogelijke mijnbouwactiviteiten aan de grens met België bij Zuid-Limburg voor de winning van onder andere zink en mogelijke effecten voor de Nederlandse bieding voor de Einstein Telescope. (ingezonden 28 november 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Limburgs stilste hoekje vreest Waalse zinkzoekers’ 1) 2 Bent u door de Belgische autoriteiten op de hoogte gesteld van de Belgische vergunningverlening voor het onderzoek naar bodemschatten aan de zuidelijkste grens van ons land Zo ja, op welke wijze Is deze vergunning vergelijkbaar met een opsporingsvergunning...

  Kamervragen

  28-11-2017

 • Het bericht dat christenen in Noord-Irak bedreigd worden door sjiitische milities

  ... 2017Z16311 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat christenen in Noord-Irak bedreigd worden door sjiitische milities (ingezonden 27 november 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht "Iran-Backed Forces Persecuting Christians Who Survived ISIS, Kurdish Parliamentarian Says" 1) 2 Klopt het dat de Hashd al-Shaabi, een coalitie van sjiitische milities, na het offensief tegen de Koerdische Autonome Regio, nu christenen die voor dit offensief gevlucht zijn, ervan weerhoudt terug te keren naar hun huizen op de Ninivé-vlakte 3 Hoe beoordeelt u de berichten dat deze milities overgebleven christenen onderdrukken en vervolgen, waarbij de situatie met de dag verslechtert 4 Is het waar dat...

  Kamervragen

  27-11-2017

 • Uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen

  ... 2017Z14676 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen.(ingezonden 3 november 2017) 1 Kent u het bericht “Verbreding N50 niet eerder dan in 2023” 1) 2 Klopt het bericht dat de verbreding van de N50 bij Kampen niet voor 2021 kan worden gerealiseerd, maar mogelijk wordt uitgesteld tot 2023 Zo ja, waarom wordt de belangrijke aanpak van de N50 vertraagd 3 Is één van de redenen voor uitstel het gebrek aan realisatiekracht bij Rijkswaterstaat, zoals in het bericht wordt gemeld Zo ja, hoe verklaart u het gebrek aan capaciteit bij Rijkswaterstaat om op korte termijn te starten met dit project 4 Op welke manier...

  Kamervragen

  03-11-2017

 • Brandstofzwendel

  ... 2017Z12969 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over brandstofzwendel. (ingezonden 29 september 2017) 1 Heeft u het bericht gelezen 'Brandstofzwendel scheepvaart erger dan de eiercrisis' Wat is uw reactie daarop 1) 2 Kunt u reeds een beeld schetsen van de aard en de omvang van de mogelijke zwendel met brandstof Zo nee, wanneer denkt u dat dat beeld wel voldoende compleet is om met de Kamer te delen 3 Wat zijn de verschillende rollen, taken en bevoegdheden van de onderzoekende of handhavende instanties 4 Deelt u de verwachting dat sprake kan zijn van een groot gifschandaal Waar baseert u uw verwachting op 5 Wat zijn de resultaten van eerdere acties (zoals het project “Andante”) tegen...

  Kamervragen

  29-09-2017

123456...11volgende 15 resultaten