Eelco Heinen

Portretfoto Eelco Heinen met partijlogo VVD

Samenvatting

Eelco Heinen is geboren in Laren op 27 april 1981 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1181 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Eelco Heinen.

Gewijzigd amendement van het lid Heinen ter vervanging van nr. 5 over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en deugdelijk motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal

36360-IX-10
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Heinen over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en voldoende motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal

36360-IX-5
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Heinen ter vervanging van nr. 10 over een horizonbepaling

35976-26

Amendement van de leden Grinwis en Heinen over een horizonbepaling

35976-10

Gewijzigd amendement van het lid Heinen c.s. ter vervanging van nr. 7 over het terugdraaien van het afschaffen van het verlaagde accijnstarief en latere inwerkingtreding wijziging heffingsgrondslag

35918-8
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Heinen over het terugdraaien van het afschaffen van het verlaagde accijnstarief en latere inwerkingtreding wijziging heffingsgrondslag

35918-7
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD