Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Pieter Heerma

Amendementen

Amendement van de leden Van 't Wout en Pieter Heerma dat regelt dat de minister op verzoek van de Stichting van de Arbeid specifieke werkzaamheden binnen een bedrijfstak kan aanwijzen waar de hoofdregel ingeval van beloning op basis van stukloon niet geldt

34573-11
Indiener B. van 't Wout
Tweede Kamerlid