Kameractiviteiten

01
mrt
Het bericht 'Toevoegen leefgebieden Natura 2000 grote puinzooi'
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2021
2020
21
dec
Het bericht dat bewoners in Transvaal al dagen in de kou zitten
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11
nov
Het bericht 'Geniepig stikstofgevoelige natuur bijgeplust in Aerius' en het Stichting Agri Facts onderzoek 'Veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend in rekenmodel Aerius (2017-2020)'
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
04
sep
Het bericht 'Boeren weten raad met Stikstof'
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
25
aug
Het rapport Woonlastenneutraal woningen verduurzamen
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties