Nilüfer Gündoğan

Samenvatting

Nilüfer Gündoğan is geboren in Nazimiye op 6 juni 1977 en woont in Amsterdam. Zij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 979 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Nilüfer Gündoğan.

Gewijzigd amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 17 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

36333-72
Indiener Bart van den Brink
Kamerlid CDA

Amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 16 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

36333-17
Indiener Bart van den Brink
Kamerlid CDA

Amendement van het lid Van den Brink c.s. over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

36333-16
Indiener Bart van den Brink
Kamerlid CDA

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over middelen voor biomedisch onderzoek naar Long COVID

36200-XVI-178
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 86 over vliegbelasting voor (privé-)vliegtuigen

36202-113
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over middelen voor biomedisch onderzoek naar Long COVID

36200-XVI-23
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 5 over steun aan de culturele en creatieve sector

35984-6

Amendement van het lid Gündogan over middelen voor onderzoek en ontwikkeling

35925-VIII-29

Amendement van de leden Gündogan en Maatoug ter vervanging nr. 49 over het verhogen van de accijns op tabak.

35927-85

Amendement van de leden Gündogan en Maatoug over het verhogen van de accijns op tabak.

35927-49

Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed

35927-50
Indiener Senna Maatoug
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van het lid Maatoug ter vervanging van nr. 9 over het dichten van een gat in de wetgeving rond fusie en splitsing

35933-11
Indiener Senna Maatoug
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen

35927-38
Indiener Senna Maatoug
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed

35927-39
Indiener Senna Maatoug
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning

35927-40
Indiener Senna Maatoug
Kamerlid GL-PvdA