Pieter Grinwis

Portretfoto Peter Grinwis met partijlogo CU

Samenvatting

Pieter Grinwis is geboren in Goedereede op 12 oktober 1979 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1066 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Pieter Grinwis.

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ernaar streven dat de mkb-financieringshub in 2024 operationeel is

32637-608
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Grinwis en Flach over een uitzondering maken voor brancheorganisaties in de Regeling werkzaamheden derden CBS, zodat het CBS op verzoek van brancheorganisaties analyses kan uitvoeren

32637-604

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over in de bedrijfseffectentoets het uitgangspunt opnemen dat wettelijke verplichtingen ook voor kleine mkb-ondernemingen werkbaar en uitvoerbaar moeten zijn

32637-607
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Flach c.s. over regeldrukgevolgen als expliciet aandachtspunt bij beleidsevaluaties opnemen in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek

32637-610
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Motie van het lid Grinwis c.s. over in nieuwe wetsvoorstellen altijd aandacht besteden aan de mogelijkheid voor vrijstellingen of een lichter regime voor micro- en/of kleinbedrijven

32637-605

Motie van het lid Grinwis c.s. over erop aandringen dat gemeenten de vergunningsduur ambulante handel goed en met actuele gegevens onderbouwen

32637-606

Motie van het lid Flach c.s. over het Adviescollege toetsing regeldruk vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

32637-609
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Motie van het lid Grinwis c.s. over in gesprek gaan met netbeheerders en waterschappen over uitsluiting van de verplichte aansluit- en transportovereenkomst bij calamiteiten

29023-481

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een voorstel uitwerken over hoe de leveringszekerheid van stroom na 2030 versterkt kan worden

36197-15
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Motie van het lid Grinwis c.s. over de nadeelcompensatie onafhankelijk evalueren en verbeteringen doorvoeren

36197-16

Motie van de leden Olger van Dijk en Grinwis over vóór 1 april komen met een aanvalsplan overlast fatbikes

29398-1091

Motie van het lid Grinwis c.s. over het aanpakken van drukke schoolroutes langs 80 kilometerwegen en 50 kilometerwegen zonder vrijliggend fietspad

29398-1096

Motie van de leden Grinwis en Stoffer over voorstellen voorbereiden om de aanpak van verkeersonveilige rijks-N-wegen te verlengen

29398-1095

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Grinwis over het voorkomen van een tekort bij de ecoregelingvergoedingen (t.v.v. 36410-XIV-50)

36410-XIV-74

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Van Campen over in kaart brengen wat mogelijk is om het meetinitiatief in de Regio Foodvalley voort te zetten (t.v.v. 36410-XIV-60)

36410-XIV-75