Nevenactiviteiten van Machiel de Graaf

Reizen

  • 08-01-2019 - 11-01-2019 St.Maarten, Saba en St. Eustatius
    Werkbezoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties: Interparlementair Koninkrijksoverleg
    Betaald: Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • 07-01-2018 - 11-01-2018 Aruba en Bonaire
    Werkbezoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties: Interparlementair Koninkrijksoverleg
    Betaald: Tweede Kamer der Staten-Generaal