Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Machiel de Graaf

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid De Graaf ter vervanging van nr. 39, waarmee personen worden uitgesloten van bijstand die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in verband met valsheid in geschrifte opgelegd hebben gekregen, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en belastingen en toeslagen.

33801-43
Indiener Machiel de Graaf
Kamerlid PVV

Amendement van het lid de Graaf waarmee personen worden uitgesloten van bijstand die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in verband met valsheid in geschrifte opgelegd hebben gekregen, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en belastingen en toeslagen.

33801-39
Indiener Machiel de Graaf
Kamerlid PVV