Kameractiviteiten

03
feb
Hernieuwbare energie in Noordwest Europa en regelgeving voor de visserijsector
Gericht aan: H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
22
jan
Het bericht ‘Nog veel onwetendheid over aanlandplicht’
Gericht aan: M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken
2016
2015
14
dec
De manipulatie van de natuurstatistieken van het Planbureau voor de Leefomgeving
Gericht aan: M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken
07
dec
De heffing van btw op subsidies voor rietlandbeheerders in de Weerribben en Wieden
Gericht aan: E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën
19
nov
Het vergoeden van telers bij plantenziekten
Gericht aan: M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken
17
nov
Het overdragen van de melkveefosfaatreferentie aan opvolgers in de eerste, tweede of derde graad en wijzigen van de rechtsvorm van de onderneming
Gericht aan: M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken
03
nov
De wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden betreffende gewasbescherming buiten de landbouw
Gericht aan: M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu
30
okt
De decharge die de aandeelhouder van de NS verleende op 4 maart 2015 tijdens de ALV, ondanks het feit dat toen al duidelijk was dat NS in 2014 de spoorwegenwet overtreden had
Gericht aan: J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën
20
okt
Een juridische analyse van de visie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de Kip van Morgen
Gericht aan: H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
13
okt
De wijziging van de gebiedsanalyse van Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek
Gericht aan: S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken
18
sep
Fors hogere pachtprijzen door verpachten van grond door het Rijksvastgoedbedrijf
Gericht aan: S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst
10
sep
Het openbaar maken meetdata ammoniak Wageningen Universiteit
Gericht aan: S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken
06
aug
Het bericht “Voormalig NS-topman Huges spant kort geding aan om vergoeding”
Gericht aan: J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën
28
jul
Het zogeheten gelijkberechtigingsdossier
Gericht aan: S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken
27
mei
De toename van voedselfraude binnen het Europese voedselsysteem
Gericht aan: G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

1...510vorige 15 resultatenvolgende 15 resultaten