Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Karen Gerbrands

Moties

 • Gewijzigde motie van de leden Agema en Gerbrands over plegers van terreurmisdrijven geen ‘personen met verward gedrag’ meer noemen (t.v.v. 25424-411)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 411 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat plegers van terreurmisdrijven steeds vaker worden aangeduid als ‘verwarde personen’; van mening, dat het psychologiseren van deze daders noch de samenleving noch de GGZ sector ten goede komt; verzoekt de regering plegers van terreurmisdrijven geen ‘personen met verward gedrag’ meer te noemen, en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands ...

  Moties

  25424-415

  19-06-2018

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 34•775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 . De Kamer, • gehoord de beraadslaging, van oordeel, dat de zorgsector baat heeft bij een verplichte bestuurderstoets voor alle bestuurders en niet alleen diegenen die zijn aangesloten bij deNVZD; verzoekt de regering een verplichte bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg en deze onder te brengen bij de NZa, en gaat over tot de orde van de dag. .Agema Gerbrands ...

  Moties

  34775-XVI-56

  14-12-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende, dat zeker 10% van de patiënten afziet van zorg vanwege de kosten; overwegende, dat het eigen risico zijn doel voorbij schiet en we dit zorgstelsel zijn begonnen zonder eigen risico; verzoekt de regering te komen met een voorstel voor het afschaffen van het eigen risico te beginnen binnen de eerstelijnszorg, • en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands ...

  Moties

  34775-XVI-59

  14-12-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, van-mening, dat het voorwaardelijk toelatingstraject (VT-traject) voor medisch geïndiceerde fysiotherapie bij circa 100 reumatische aandoeningen onhaalbaar is; verzoekt de regering om samen met het reumaveld en het Zorginstituut te komen tot een werkwijze die wèl haalbaar is, en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands 2 ...

  Moties

  34775-XVI-58

  14-12-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat een dragerschapstest veel kan bijdragen aan het opsporen van erfelijke ziektes; verzoekt de regering ervoor te b6rgen dat de dragerschapstest meer bekendheid krijgt en deze standaard aan te bieden bij IVF-behandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands ...

  Moties

  34775-XVI-57

  14-12-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over voorkomen dat stervenden niet kunnen overlijden waar zij dat het liefste willen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 282 Nr. 279 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 27 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te voorkomen dat stervenden nog langer in de spaken van het systeem vallen, waardoor zij niet kunnen overlijden waar zij het liefste willen en met structurele oplossingen te komen, ...

  Moties

  29282-279

  27-09-2017

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over het eigen risico voor 2018 met €100 verlagen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 689 Nr. 862 en gaat over tot de orde van de dag. Marijnissen Nijboer Ellemeet Arissen Kuzu Baudet Gerbrands 5 (X L: Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het eigen risico een ongewenste financiële drempel opwerpt voor de toegang tot zorg; constaterende dat de minister aangeeft dat het eigen risico het komend jaar niet zal stijgen, maar ook niet zal dalen; verzoekt de regering het eigen risico te verlagen met €100 voor 2018 conform een ruime.méerderheid van de verkiezingsprogramma's van de huidige Tweede Kamer; ...

  Moties

  29689-862

  20-09-2017

 • Motie van het lid Agema c.s. over afschaffen van het eigen risico

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 689 Nr. 865 Agema Gerbrands tik; 1.1 0 0 MS Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het eigen risico af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  29689-865

  20-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over afschaffen van het eigen risico

  ... . TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 850 verzoekt de regering het eigen risico af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands Herziening Zorgstelsel • MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  29689-850

  07-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie voor reumapatiënten in het basispakket

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 849 Agema Gerbrands MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat behandeling met fysiotherapie mensen met reumatische aandoeningen helpt om beter te bewegen met minder pijn; constaterende, dat het voorwaardelijk toelatingstraject een duur en intensief traject is dat per onderzochte aandoening jaren in beslag kan nemen; verzoekt de regering om met een oPlossing te komen waardoor fysiotherapie voor mensen met reuma versneld beschikbaar komt en wordt opgenomen in het basispakket, en gaat over tot de orde van de dag. 2 ...

  Moties

  29689-849

  07-09-2017

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over niet verhogen van het eigen risico voor 2018

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 853 Marijnissen Nijboer Arissen , Ellemeet Gerbrands Kuzu Sazias Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat geen enkele partij bij de verkiezingen een verhoging van het eigen risico voorstelde; overwegende dat vele partijen een verlaging of afschaffing van het eigen risico in het verkiezingsprogramma opnamen; verzoekt de regering het eigen risico voor 2018 in ieder geval niet te verhogen en te onderzoeken met welk bedrag het eigen risico verlaagd kan worden en dit te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  29689-853

  07-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over het geneesmiddel Orkambi beschikbaar stellen voor CF-patiënten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 848 Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er patiënten met Cystic Fibrosis (CF) zijn die goed reageren op het geneesmiddel Orkambi en dat voor deze patiënten elke dag telt en zij niet langer kunnen wachten; van mening, dat door nieuwe ontwikkelingen zoals het detecteren van nonresponders en de recentelijk gepubliceerde goede lange termijnverwachtingen, de effectiviteit en doelmatigheid van Orkambi steeds duidelijker wordt; verzoekt de regering om Orkambi beschikbaar te stellen voor CF-patiënten die er baat bij hebben; en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands...

  Moties

  29689-848

  07-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 32 279 Nr. 113 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands Zorg rond zwangerschap en geboorte MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat diverse partijen waaronder Zorgverzekeraars Nederland en het College Perinatale Zorg, adviseren de eigen bijdrage voor zwangeren die zonder medische indicatie in een geboortecentrum of ziekenhuis willen bevallen, te laten vervallen; van oordeel, dat financiële overwegingen de keuze voor een ziekenhuisbevalling niet mag beïnvloeden; van mening, dat de afschaffing van de eigen bijdrage kan bijdragen aan het terugdringen van de babysterfte; verzoekt de regering de eigen bijdrage...

  Moties

  32279-113

  06-07-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over een aparte betaaltitel voor casemanagement dementie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 25 424 Nr. 359 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrarids Geestelijke gezondheidszorg MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 21 juni 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat casemanagement dementie onder het integrale tarief van de wijkverpleging valt; overwegende, dat hierdoor belemmeringen ontstaan in het individueel uitvoeren van dementiezorg voor patiënten; verzoekt de regering een aparte betaaltitel met vast tarief in te voeren voor casemanagement dementie, 2 ...

  Moties

  25424-359

  21-06-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over het verbeteren van het systeem van risicoverevening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 25 424 Nr. 360 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands• Geestelijke gezondheidszorg MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat er een extra stimulans moet komen voor zorgverzekeraars om dementiezorg in te kopen; verzoekt de regering het systeem van de risicoverevening dusdanig te verbeteren waardobr meer mensen met dementie passende zorg krijgen, ...

  Moties

  25424-360

  21-06-2017

123456...8volgende 15 resultaten