Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Karen Gerbrands

Schriftelijke vragen

 • Vieze endoscopen in ziekenhuizen

  ... 2018Z08080 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister voor Medische Zorg over vieze endoscopen in ziekenhuizen (ingezonden 30 april 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Slang voor kijkonderzoek ziekenhuis te vaak vies’ 1) 2 Wat was de aanleiding voor het onderzoek van het Erasmus MC 3 Zijn alle soorten endoscopen onderzocht, inclusief bijvoorbeeld longendoscopen Zo nee, waarom niet 4 Is handmatige reiniging de enige methode of bestaat er ook een machinale desinfectiemethode voor flexibele endoscopen 5 Zijn de patiënten waarbij de 23 vieze endoscopen zijn gebruikt, hiervan op de hoogte gesteld Zo nee, waarom niet 6 Is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de hoogte gesteld Zo ja, welke maatregelen worden er genomen...

  Kamervragen

  30-04-2018

 • Het bericht dat tientallen medewerkers van het Hagaziekenhuis ongeoorloofd een medisch dossier hebben ingekeken

  ... 2018Z06391 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat tientallen medewerkers van het HagaZiekenhuis ongeoorloofd een medisch dossier hebben ingekeken. (ingezonden 6 april 2018). 1 Kent u het bericht ‘Tientallen onbevoegden bekeken medisch dossier Barbie’ 1) 2 Wat zegt dit over de beveiliging van het Elektronisch Patiënten Dossier / Landelijk Schakelpunt (EPD/LSP) in het algemeen en bij het HagaZiekenhuis in het bijzonder 3 Zijn de medische dossiers in het HagaZiekenhuis inmiddels beter beveiligd, zodat alleen bevoegd personeel de gegevens kan inzien Zo ja, hoe Zo nee, waarom niet 4 Toont deze grove overtreding niet aan dat het huidige EPD/LSP-systeem onveilig is en moet worden afgeschaft...

  Kamervragen

  06-04-2018

 • Het bericht dat het Erasmus MC buitenlandse patiënten naar Nederland wil halen

  ... 2018Z03113 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat het Erasmus MC buitenlandse patiënten naar Nederland wil halen. (ingezonden 21 februari 2018) 1 Kent u het bericht ‘Erasmus wil meer buitenlandse patiënten’ 1) 2 Gaat het hier om een tijdelijke of structurele invulling van de overcapaciteit aan hoogcomplexe zorg 3 Hoe is deze overcapaciteit ontstaan en op welke specialismen is er ondercapaciteit 4 Waarom wil het Erasmus MC zich profileren op hoogcomplexe zorg en wat betekent dit voor het minder complexe zorgaanbod 5 Heeft het Erasmus MC onderzocht of het geen patiënten elders uit Nederland kan overnemen die hoogcomplexe zorg nodig hebben 6 Kunt en gaat u controleren of de jaarlijks...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is

  ... 2017Z17379 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is. (ingezonden 7 december 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Bevallen in Emmen onmogelijk’ 1) 2 Wat is volgens u de oorzaak van het sluiten van zowel de kraam- als de kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis 3 Heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeug (IGJ i.o.) bevestigd dat de zorg voor zwangere vrouwen onveilig is 4 Klopt het dat het ziekenhuis al jarenlang verlies lijdt door mismanagement van het bestuur 5 Welke afdelingen draaien met winst en welke met verlies 6 Wordt het verlies veroorzaakt door de fusie in het verleden Zo ja, hoe oordeelt u over deze fusie Zo nee, wat is dan de oorzaak...

  Kamervragen

  07-12-2017

 • Het bericht dat een ziekenhuis professionele tolken in gaat zetten

  ... 2017Z16210 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat een ziekenhuis professionele tolken in gaat zetten. .(ingezonden 24 november 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Ziekenhuis zet tolk in na baarmoederblunder’ 1) 2 Wat is uw reactie op deze maatregel 3 Worden de kosten van deze maatregel betaald door patiënten die de tolk nodig hebben Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben en er voor dienen te zorgen dat ze voldoende Nederlands spreken Zo nee, waarom niet 1) Telegraaf, 23 november 2017 ...

  Kamervragen

  24-11-2017

 • Wel of geen deal met Vertex Pharmaceuticals inzake het geneesmiddel Orkambi

  ...8 Al deze CF-patiënten zijn allemaal verplicht meeverzekerd voor de zorgverzekering en een arts schrijft dit middel voor, wie bent u of het Zorginstituut om dit te blokkeren 9 Hoe verantwoordt u aan CF-patiënten dat lotgenoten in Duitsland, Denemarken, Ierland, Amerika, etc. Orkambi wel krijgen 10 Waarom vergoedde u niet eerst, net zoals uw Europese collega-ministers, het middel Orkambi en bent u daarna een robbertje gaan vechten met de fabrikant 11 Waarom is uw reflex op dure geneesmiddelen (waarvan er kennelijk nog zoveel aankomen) zo verschrikkelijk Waarom bent u niet heel erg blij voor al die ernstig zieke mensen in ons land die weer hoop kunnen krijgen 12 Is het bod voor Orkambi met een bandbreedte tussen de 34 en 46 miljoen euro...

  Kamervragen

  17-10-2017

 • Miljoenen onwettige subsidies verstrekt door ZonMw

  ... 2017Z13189 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over miljoenen aan onwettige subsidies verstrekt door ZonMw. (ingezonden 4 oktober 2017) 1 Kent u het bericht ‘Miljoenen aan subsidies onwettig verstrekt’ 1) 2 Deelt u de mening dat belangenverstrengeling bij subsidieaanvragen te allen tijde voorkomen dient te worden 3 Deelt u de mening dat het niet toegestaan zou moeten zijn dat leden van een commissie die subsidieaanvragen beoordelen, zelf ook subsidieaanvragen kunnen indienen Zo ja, hoe heeft dit dan toch kunnen gebeuren Zo nee, waarom niet 4 Dienen de betreffende aanvragen niet opnieuw beoordeeld te worden Zo nee, waarom niet 5 Kunt u aangeven hoeveel miljoenen aan subsidies op...

  Kamervragen

  04-10-2017

 • Het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden

  ... 2017Z11985 Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden. (ingezonden 13 september 2017) 1 Kent u het bericht ‘Dokter Sander is kwaad: Deze stervende vrouw heeft goede zorg nodig’ 1) 2 Deelt u de mening dat het schokkend is dat er door ziekenhuizen met stervende patiënten wordt gezeuld om het sterftecijfer laag te houden 3 Deelt u de mening dat hiermee weer een mantra van u, dat iedereen mag sterven waar hij of zij wenst, naar het rijk der fabelen is verwezen Zo nee, waarom regelt u dan niet goed dat stervenden niet tussen de spaken van het systeem vallen als...

  Kamervragen

  13-09-2017

 • Ernstige misstanden veroorzaakt door kinderkwakzalvers

  ... 2017Z11758 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ernstige misstanden veroorzaakt door kinderkwakzalvers. (ingezonden 8 september 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Kinderartsen ontdekken 16 ernstige misstanden bij alternatieve kindergenezers’ 1) 2 Vindt u het net als ons schokkend dat deze misstanden met kinderen, waaronder ondervoeding, shock en gezichtsverlamming, zich hebben voorgedaan en dat deze voorkomen hadden moeten worden 3 Hoe worden ouders op de hoogte gebracht van de ernstige gezondheidsrisico’s die alternatieve geneeswijzen met zich kunnen meebrengen 4 Deelt u de mening dat de lijst met misstanden openbaar gemaakt moet worden om ouders te waarschuwen voor deze...

  Kamervragen

  08-09-2017

 • Het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan

  ... 2017Z10823 Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan. (ingezonden 15 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Verpleeghuizen Careyn gaan bijna kopje-onder’ 1) 2 Deelt u de mening dat het hebben van een speciaal draaiboek voor inspectiebezoeken maar een doel heeft en dat is de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de tuin leiden Zo nee, waarom niet 3 Deelt u tevens de mening dat de IGZ vooral onaangekondigde bezoeken moet afleggen, omdat alleen dat een eerlijk beeld geeft van de situatie 4 Vindt u dat het onacceptabel is dat medewerkers voorafgaand aan een inspectiebezoek worden geïnstrueerd...

  Kamervragen

  15-08-2017

 • Het bizarre bericht ‘In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis’

  ... 2017Z10741 Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bizarre bericht ‘In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis’(ingezonden 10 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het artikel ‘In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis’ 1) 2 Deelt u de mening dat het te zot voor woorden is dat er 37.000 mensen ontslagen zijn, maar dat er nu maximaal wordt ingezet om vluchtelingen en statushouders aan te trekken 3 Deelt u verder de mening dat het onacceptabel is dat normen en eisen waaraan iedere Nederlandse medewerker in de zorg moet voldoen, voor vluchtelingen en statushouders overboord worden gegooid 4 Wat vindt u van de uitspraak van Marc Veldhoven, aanjager...

  Kamervragen

  10-08-2017

 • Het bericht dat door een tegenvaller van 400 miljoen de zorgpremie gaat stijgen

  ... 2017Z10706 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat door een tegenvaller van 400 miljoen de zorgpremie gaat stijgen. (ingezonden 8 augustus 2017) 1 Wat is uw reactie op het bericht ‘Hoezo duurdere zorgverzekering Wie bepaalt dat' 1) 2 Vindt u dat er volgens het Zorginstituut voor 400 miljoen euro minder gedeclareerd is door de ziekenhuizen een meevaller of tegenvaller Kunt u dat toelichten 3 Waarom is er volgens u voor 400 miljoen euro minder gedeclareerd door de ziekenhuizen Gaat u dit nog nader onderzoeken 4 Kunt u uitleggen waarom de zorgpremie omhoog zou moeten als er minder ziekenhuisbehandelingen plaatsvinden Zou de zorgpremie dan niet juist omlaag moeten 5...

  Kamervragen

  08-08-2017

 • Het bericht ‘Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren’

  ... 2017Z10696 Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren’ (ingezonden 7 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het bericht 'Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren' 1) 2 Hoe kan het, gezien dat de afgelopen jaren tienduizenden werknemers onnodig zijn ontslagen door uw beleid, dat er alleen maar naar de harde euro's is gekeken die zonodig bezuinigd moesten worden en niet naar de gevolgen, waar meerdere malen voor gewaarschuwd is 3 Is het niet van de zotte dat er eerst tienduizenden werknemers ontslagen worden en het doel nu is dat er dit jaar nog 200 vluchtelingen...

  Kamervragen

  07-08-2017

 • Het bericht ‘bezuiniging ouderenzorg nutteloos’

  ... 2017Z10666 Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht ‘bezuiniging ouderenzorg nutteloos’ (ingezonden 3 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het bericht “bezuiniging ouderenzorg nutteloos” 1) 2 Kloppen de berekeningen van het Algemeen Dagblad (AD), de Groene Amsterdammer en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dat de bezuinigingen op ouderenzorg niets opgeleverd hebben 3 Als deze berekeningen inderdaad kloppen, hoe kan het dan, dat u onze eerdere vragen en berekeningen van tijdens de begrotingsbehandelingen heeft weggezet als onzin 4 Schaamt u zich niet kapot dat nu blijkt dat de enorme bezuinigingen op de ouderenzorg niets opgeleverd...

  Kamervragen

  03-08-2017

 • Het bericht dat ziekenhuizen getroffen zijn door ransomware-aanvallen

  ... 2017Z09330 Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ziekenhuizen getroffen zijn door ransomware-aanvallen. (ingezonden 29 juni 2017) 1 Wat is uw reactie op het bericht ‘Ransomware treft zeker 15 ziekenhuizen’ 1) 2 Hoeveel en welke gegevens zijn hierdoor verloren gegaan 3 Is er losgeld betaald aan criminelen Zo ja, hoeveel 4 Hoeveel ziekenhuizen werken nog met verouderde medische apparatuur of verouderde besturingssystemen 5 Wie is er verantwoordelijk voor de beveiliging van medische apparatuur, de ziekenhuizen of de leveranciers 6 Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat Nederlandse ziekenhuizen niet langer kwetsbaar zijn voor gijzelsoftware 1) Telegraaf, 25-06-2017...

  Kamervragen

  29-06-2017

123456...10volgende 15 resultaten