Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Karen Gerbrands

Moties

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over voorkomen dat stervenden niet kunnen overlijden waar zij dat het liefste willen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 282 Nr. 279 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 27 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te voorkomen dat stervenden nog langer in de spaken van het systeem vallen, waardoor zij niet kunnen overlijden waar zij het liefste willen en met structurele oplossingen te komen, ...

  Moties

  29282-279

  27-09-2017

 • Motie van het lid Agema c.s. over afschaffen van het eigen risico

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 689 Nr. 865 Agema Gerbrands tik; 1.1 0 0 MS Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het eigen risico af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  29689-865

  20-09-2017

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over het eigen risico voor 2018 met €100 verlagen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 689 Nr. 862 en gaat over tot de orde van de dag. Marijnissen Nijboer Ellemeet Arissen Kuzu Baudet Gerbrands 5 (X L: Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het eigen risico een ongewenste financiële drempel opwerpt voor de toegang tot zorg; constaterende dat de minister aangeeft dat het eigen risico het komend jaar niet zal stijgen, maar ook niet zal dalen; verzoekt de regering het eigen risico te verlagen met €100 voor 2018 conform een ruime.méerderheid van de verkiezingsprogramma's van de huidige Tweede Kamer; ...

  Moties

  29689-862

  20-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie voor reumapatiënten in het basispakket

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 849 Agema Gerbrands MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat behandeling met fysiotherapie mensen met reumatische aandoeningen helpt om beter te bewegen met minder pijn; constaterende, dat het voorwaardelijk toelatingstraject een duur en intensief traject is dat per onderzochte aandoening jaren in beslag kan nemen; verzoekt de regering om met een oPlossing te komen waardoor fysiotherapie voor mensen met reuma versneld beschikbaar komt en wordt opgenomen in het basispakket, en gaat over tot de orde van de dag. 2 ...

  Moties

  29689-849

  07-09-2017

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over niet verhogen van het eigen risico voor 2018

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 853 Marijnissen Nijboer Arissen , Ellemeet Gerbrands Kuzu Sazias Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat geen enkele partij bij de verkiezingen een verhoging van het eigen risico voorstelde; overwegende dat vele partijen een verlaging of afschaffing van het eigen risico in het verkiezingsprogramma opnamen; verzoekt de regering het eigen risico voor 2018 in ieder geval niet te verhogen en te onderzoeken met welk bedrag het eigen risico verlaagd kan worden en dit te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  29689-853

  07-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over afschaffen van het eigen risico

  ... . TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 850 verzoekt de regering het eigen risico af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands Herziening Zorgstelsel • MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  29689-850

  07-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over het geneesmiddel Orkambi beschikbaar stellen voor CF-patiënten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 848 Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 7 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er patiënten met Cystic Fibrosis (CF) zijn die goed reageren op het geneesmiddel Orkambi en dat voor deze patiënten elke dag telt en zij niet langer kunnen wachten; van mening, dat door nieuwe ontwikkelingen zoals het detecteren van nonresponders en de recentelijk gepubliceerde goede lange termijnverwachtingen, de effectiviteit en doelmatigheid van Orkambi steeds duidelijker wordt; verzoekt de regering om Orkambi beschikbaar te stellen voor CF-patiënten die er baat bij hebben; en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands...

  Moties

  29689-848

  07-09-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 32 279 Nr. 113 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands Zorg rond zwangerschap en geboorte MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat diverse partijen waaronder Zorgverzekeraars Nederland en het College Perinatale Zorg, adviseren de eigen bijdrage voor zwangeren die zonder medische indicatie in een geboortecentrum of ziekenhuis willen bevallen, te laten vervallen; van oordeel, dat financiële overwegingen de keuze voor een ziekenhuisbevalling niet mag beïnvloeden; van mening, dat de afschaffing van de eigen bijdrage kan bijdragen aan het terugdringen van de babysterfte; verzoekt de regering de eigen bijdrage...

  Moties

  32279-113

  06-07-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over het verbeteren van het systeem van risicoverevening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 25 424 Nr. 360 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrands• Geestelijke gezondheidszorg MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat er een extra stimulans moet komen voor zorgverzekeraars om dementiezorg in te kopen; verzoekt de regering het systeem van de risicoverevening dusdanig te verbeteren waardobr meer mensen met dementie passende zorg krijgen, ...

  Moties

  25424-360

  21-06-2017

 • Motie van de leden Agema en Gerbrands over een aparte betaaltitel voor casemanagement dementie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 25 424 Nr. 359 en gaat over tot de orde van de dag. Agema Gerbrarids Geestelijke gezondheidszorg MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 21 juni 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat casemanagement dementie onder het integrale tarief van de wijkverpleging valt; overwegende, dat hierdoor belemmeringen ontstaan in het individueel uitvoeren van dementiezorg voor patiënten; verzoekt de regering een aparte betaaltitel met vast tarief in te voeren voor casemanagement dementie, 2 ...

  Moties

  25424-359

  21-06-2017

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over verlaging van het eigen risico met €100

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 25 424 Nr. 361 verzoekt de regering het eigen risico te verlagen met €100 voor 2018 én in de Miljoenennota 2018 voorstellen te doen voor de financiering van deze verlaging; en gaat over tot de orde van de dag. Marijnissen Ellemeet Thieme • Kuzu G e ,4,0,r\ Geestelijke gezondheidszorg MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  25424-361

  21-06-2017

 • Motie van de leden Klever en Gerbrands over de vergoeding van dure geneesmiddelen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 325 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN GERBRANDS Voorgesteld 29 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat artsen dure geneesmiddelen die zijn toegelaten tot het basispakket moeten kunnen voorschrijven zonder aantasting van de professionele autonomie en zonder financiële belemmeringen; overwegende dat patiënten in de praktijk worden belemmerd in de toegang tot dure geneesmiddelen wegens vergoedingsproblemen ondanks dat deze tot het basispakket behoren; constaterende dat zorgverzekeraars genoeg financiële reserves hebben om de toename in het gebruik van dure geneesmiddelen op te vangen; verzoekt de regering, de vergoeding van dure geneesmiddelen...

  Moties

  29477-325

  29-04-2015

 • Motie van het lid Gerbrands over stoppen met het trekkingsrecht totdat alle systemen naar behoren functioneren

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 165 MOTIE VAN HET LID GERBRANDS Voorgesteld 29 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de uitvoering van het trekkingsrecht door de SVB nog steeds zorgt voor enorme chaos; constaterende dat dit nog steeds grote gevolgen heeft voor budgethouders en zorgverleners; overwegende dat de continuïteit van zorg en werk nog meer in het geding is gekomen; verzoekt de regering, per direct en tot nader order te stoppen met de uitvoering van het trekkingsrecht en dit pas weer in te voeren nadat alle systemen zijn doorgelicht en naar behoren functioneren, en gaat over tot de orde van de dag. Gerbrands kst-25657-165 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage...

  Moties

  25657-165

  29-04-2015

 • Motie van het lid Gerbrands over schrappen van de bezuiniging op verpleging en verzorging

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 104 Langdurige zorg Nr. 31 MOTIE VAN HET LID GERBRANDS Voorgesteld 15 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de voorgenomen bezuiniging op de verpleging en de verzorging te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. Gerbrands kst-34104-31 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 104, nr. 31 ...

  Moties

  34104-31

  15-04-2015

 • Motie van het lid Gerbrands over verpleging en verzorging onderbrengen in de Wlz

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 104 Langdurige zorg Nr. 30 MOTIE VAN HET LID GERBRANDS Voorgesteld 15 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige uitvoering van de verpleging, verzorging en wijkverpleegkundige zorg niet naar behoren functioneert; constaterende dat Buurtzorg Nederland heeft bewezen met zijn werkwijze goedkopere en efficiëntere zorg te leveren, zonder management en zonder overbodige regels binnen de AWBZ; van mening dat de werkwijze van Buurtzorg als best practice landelijk uitgerold zou moeten worden; verzoekt de regering, de verpleging, verzorging en wijkverpleegkundige zorg onder te brengen in de Wlz, en gaat over tot de orde van de dag. Gerbrands kst-34104-30...

  Moties

  34104-30

  15-04-2015

12345...7volgende 15 resultaten