Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Sietse Fritsma

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Fritsma ter vervanging van nr. 19 dat onder andere regelt dat bestuurders in de corporatiesector hun bestuurdersfunctie niet kunnen combineren met het lidmaatschap van de raad van toezicht van meer dan één andere rechtspersoon of vennootschap.

33966-22
Indiener Sietse Fritsma
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Fritsma dat onder andere regelt dat bestuurders in de corporatiesector hun bestuurdersfunctie niet kunnen combineren met het lidmaatschap van de raad van toezicht van meer dan één andere rechtspersoon of vennootschap

33966-19
Indiener Sietse Fritsma
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Fritsma dat het voor gemeenteraden mogelijk maakt om bij de verlening van huisvestingsvergunningen ook personen te weren waarvan op basis van antecedenten met betrekking tot overlast en criminaliteit een gegrond vermoeden bestaat dat zij een negatieve impact zullen hebben op de mate van overlast of criminialiteit in dat gebied

33797-11
Indiener Sietse Fritsma
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Fritsma dat regelt dat gemeenten zelf gebieden kunnen aanwijzen waarin aan woningzoekenden op grond van de artikelen 6 en 7 eisen kunnen worden gesteld om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning

33797-10
Indiener Sietse Fritsma
Kamerlid PVV

Nader gewijzigd amendement van de leden Fritsma en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat ook bepaalde referenten kunnen worden beperkt in hun referentschap indien zij onjuiste gegevens verstrekken of gegevens achterhouden

31549-23
Indiener Sietse Fritsma
Kamerlid PVV