Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Sietse Fritsma

Moties

Motie van de leden Fritsma en Markuszower over de verblijfsvergunning danwel Nederlandse nationaliteit intrekken van Afghanen die als asielzoeker zijn binnengekomen maar in strijd met hun asielverhaal naar Afghanistan terugkeerden

27925-850
Indiener Sietse Fritsma
Kamerlid PVV