Eva van Esch

Samenvatting

Eva van Esch is geboren in Rossum op 12 mei 1986 en woont in Utrecht. Zij is in totaal 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1328 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling.

  Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

 2. Het gat in de voedselkringloop: menselijke mest.

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 3. De gezondheidskosten van het eten van vlees.

  Gericht aan: M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 4. De effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast

  Gericht aan: M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 5. Het bericht ‘RIVM: Onduidelijk of kankerverwekkende stof in natuurplassen vrijkomt na stort granuliet’

  Gericht aan: V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

 6. Directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

  Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

 7. De Nutri-Score

  Gericht aan: M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 8. De weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde waarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken

  Gericht aan: H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

 9. Het adequaat beschermen van kwetsbare en unieke natuur en koraal op en rondom de BES-eilanden

  Gericht aan: H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mondelinge vragen

 1. De ophef rondom de granulietstort (Zembla, 24 september 2020)

  Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat