Corinne Ellemeet

Samenvatting

Corinne Ellemeet is geboren in Rotterdam op 26 april 1976 en woont in Abcoude. Zij is in totaal 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2493 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Corinne Ellemeet.

Motie van de leden Ellemeet en Bushoff over het verlagen van de premieopslag tot het wettelijk minimum van 10%

29689-1213
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over een maatschappelijke impactanalyse van fysio- en oefentherapie in het basispakket

29689-1212
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Motie van het lid Mutluer c.s. over het structureel inzetten van jongerenrechtbanken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op scholen

36222-36
Indiener Songül Mutluer
Kamerlid PvdA

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over erkennen dat de Nederlandse krijgsmacht tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorog ook oorlogsmisdaden heeft gepleegd (t.v.v. 26049-100)

26049-117
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het lokaal bekend stellen van het NIMH-overzicht en het in behandeling nemen van claims van slachtoffers van martelingen en verkrachtingen

26049-101
Indiener Sjoerd Sjoerdsma
Kamerlid D66

Motie van het lid Ellemeet c.s. over erkennen dat de Nederlandse krijgsmacht tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorog oorlogsmisdaden heeft gepleegd

26049-100
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de wettelijke erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten (t.v.v. 29247-383)

29247-392
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA

Motie van het lid Mohandis c.s. over een overzicht van de gevolgen van de Wlz-maatregelen en taakstelling voor de langdurige zorg

34104-380
Indiener Mohammed Mohandis
Kamerlid PvdA

Motie van het lid Mohandis c.s. over afzien van de aanwijzing aan de NZa inzake de ombuiging verpleeghuisuitgaven

34104-379
Indiener Mohammed Mohandis
Kamerlid PvdA

Motie van het lid Ellemeet c.s. over uitspreken dat abortus geen misdaad is

36326-2
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over inzicht in de gevolgen van het macrokader en het Wlz-budget per cliënt (t.v.v. 31765-781)

31765-783

Motie van de leden Mutluer en Ellemeet over onderzoeken of gewaarborgd is dat bij toepassing van de sluitingsbevoegdheid geen kwetsbare mensen dakloos raken

36217-12
Indiener Songül Mutluer
Kamerlid PvdA

Motie van het lid Den Haan c.s. over inzicht in de gevolgen van het macrokader en het Wlz-budget per cliënt

31765-781

Motie van het lid Mutluer c.s. over een niet-vrijblijvend sociaal veiligheidsplan of protocol opstellen voor eenduidigheid in de aanpak van discriminatie en racisme binnen de politie

29628-1168
Indiener Songül Mutluer
Kamerlid PvdA

Motie van het lid Mutluer c.s. over de afhandeling van meldingen van normoverschrijdend gedrag bij een externe organisatie neerleggen

29628-1169
Indiener Songül Mutluer
Kamerlid PvdA