Kameractiviteiten

30
okt
De levering van uit Nederland afkomstige wapens en patrouilleboten aan (para)militaire entiteiten in Libië
Gericht aan: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
01
okt
Hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen
Gericht aan: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
03
aug
De arrestatie van opnieuw twee vrouwenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië
Gericht aan: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
02
aug
Het handelsverkeer tussen de EU en Westelijke Sahara
Gericht aan: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
11
jul
Bodemverontreiniging op de locatie van de te bouwen marinierskazerne in Vlissingen
Gericht aan: B. Visser, staatssecretaris van Defensie