Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Pia Dijkstra

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat in Nederland steeds vaker zware pijnstillers worden voorgeschreven.

  ... 2018Z14362 Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat in Nederland steeds vaker zware pijnstillers worden voorgeschreven (ingezonden 25 juli 2018) 1 Bent u bekend met het bericht 'De dokter als dealer: 'In Nederland is allang sprake van een stille opioïde-epidemie'' Wat is uw reactie op dit bericht 1) 2 Herkent u het beeld dat het aantal patiënten dat oxycodon krijgt voorgeschreven in zes jaar tijd is verdrievoudigd Wat vindt u van deze ontwikkeling Kunt u aangeven hoe het totale gebruik van opioïden zich in dezelfde periode heeft ontwikkeld Wat is uw waardering van deze ontwikkeling 3 Klopt het dat ziekenhuizen een betere score krijgen wanneer patiënten minder pijn ervaren Bent u...

  Kamervragen

  26-07-2018

 • Het uitblijven van een besluit over de overgangsregeling voor mbo- en inservice verpleegkundigen

  ...9 Blijft de situatie met de mbo- en inservice verpleegkundigen, in afwachting op het besluit van de commissie, zoals deze nu is 10 Kunt u bovenstaande vragen apart beantwoorden 1) https://www.nursing.nl/onderzoek-nog-geen-overgangsregeling-mbo-en-inservice-verpleegkundigen/ 2) Kamerstuk 29 282, nr. 303 3) Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg! Berenschot November 2017 ...

  Kamervragen

  21-06-2018

 • Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

  ... 2018Z10586 Vragen van de leden Diertens en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’ (ingezonden 6 juni 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’ 1) 2 Kunt u beschrijven hoe de situatie is ontstaan, dat bleek dat er te weinig vaccins aanwezig waren nadat het besluit was genomen om alle kinderen van 14 maanden en 14 jaar in te enten tegen Meningokokken Is dat direct geconstateerd of pas onlangs 3 Hoe schat u de risico’s in van het noodgedwongen later vaccineren van 14-jarigen 4 Op basis van welke argumenten is besloten om de thans schaars beschikbare vaccins...

  Kamervragen

  06-06-2018

 • Het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’

  ... 2018Z10458 Vragen van de leden Raemakers, Diertens en Pia Dijkstra (allen D66) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’. (ingezonden 5 juni 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’ 1) 2 Deelt u de zorg over de dalende vaccinatiegraad en het stijgende aantal kinderen dat ziek wordt of zelfs komt te overlijden door bijvoorbeeld mazelen Zo ja, kunt u aangeven welke acties u onderneemt om de vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen 3 Hoe beoordeelt u het idee van de schrijver van het artikel om vaccinatie verplicht te stellen voor kinderen op kinderdagverblijven 4 Kunt u aangeven of en zo ja, in welke andere...

  Kamervragen

  05-06-2018

 • Het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen

  ... 2018Z07144 Vragen van de leden Pia Dijkstra en Sneller (beiden D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Financiën over het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen. (ingezonden 17 april 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Miljoenen te besparen op dure medicijnen’ 1) Wat vindt u hiervan 2 Herkent u het beeld dat artsen minder vaak goedkopere biosimilars voorschrijven terwijl die even goed zijn 3 Herkent u het beeld, dat er een besparing van 350 miljoen per jaar te behalen is, wanneer artsen biosimilars zouden voorschrijven wanneer dat een even goed alternatief is 4 Welke inspanningen heeft u verricht om artsen hierop te wijzen Welk effect heeft dit tot nog toe gehad 5 Wat gaat u doen om de reputatie van biosimilars...

  Kamervragen

  17-04-2018

 • Het bericht dat zorgverzekeraars voor miljoenen euro’s beleggen in farmaceutische bedrijven

  ... 2018Z06385 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Pia Dijkstra (D66) aan de minister voor Medische Zorg over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (ingezonden 6 april 2018). 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht "Verzekeraars beleggen in medicijnen - waar ze vervolgens de hoofdprijs voor moeten betalen" over enkele zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen 1) 2 Bent u van mening dat er een pervers effect kan ontstaan als een zorgverzekeraar enerzijds een aandeelhoudersbelang in een farmaceutisch bedrijf heeft en anderzijds juist de uitgaven aan geneesmiddelen zo laag mogelijk moet houden Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de mening dat bij het beleggen...

  Kamervragen

  06-04-2018

 • Het bericht ‘Mbo'ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op’

  ...11 Bent u bereid naar het aantal examenlocaties te kijken met het oog op een uitbreiding van de examenlocaties Zo nee, waarom niet 1) https://fd.nl/economie-politiek/1245986/mbo-ers-lossen-tekorten-arbeidsmarkt-niet-op ...

  Kamervragen

  22-03-2018

 • Het bericht ‘Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC’

  ... 2018Z04845 Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC’ (ingezonden 16 maart 2018) 1 Bent u bekend met bericht ‘Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC’1) 2 Klopt het dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 2013 en 2016 en is stopgezet Waarom komen de resultaten hiervan pas nu naar buiten 3 Klopt het dat van de 27 deelnemers, waarbij een galbuisje via de keel ingebracht, er drie zijn overleden, en dat bij de 27 deelnemers, waarbij het slangetje via de huid en door de lever naar binnen ging, er 11 mensen zijn overleden Klopt het dat (nog) onduidelijk is hoe dit verschil valt te verklaren Klopt het dat de behandelingen...

  Kamervragen

  16-03-2018

 • Het bericht ‘Ziekenhuizen behandelen intensief door bij levenseinde’

  ...8 Is het mogelijk de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen te onderzoeken, hetgeen volgens de onderzoekers van belang is om regionale verschillen te verklaren, zonder dat de gepresenteerde informatie te herleiden is tot individuele ziekenhuizen Zo ja, ben u bereid alsnog een nader onderzoek naar de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen in te stellen, zodat ziekenhuizen mogelijk van elkaar kunnen leren en zo de zorg in de laatste levensfase kunnen verbeteren Zo nee, waarom niet 9 Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden 1) https://www.zorgvisie.nl/ziekenhuizen-behandelen-intensief-door-bij-levenseinde/ 2) http://www.iqhealthcare.nl/nl/kennisbank/rapporten/page=1&cat=2968 3) https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/...

  Kamervragen

  25-01-2018

 • Het bericht ‘E-healthweek 2018: ‘Opschaling is altijd gedoe’’

  ... 2018Z01020 Vragen van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het bericht ‘E-healthweek 2018: ‘Opschaling is altijd gedoe’’ (ingezonden 24 januari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘E-healthweek 2018: ‘Opschaling is altijd gedoe’’ 1) 2 In hoeverre vormt opschaling een probleem bij de invoering van e-health innovaties in de zorg Begrijpt u de zorgen die naar voren komen in het bericht Hoe kunt u bijdragen aan een betere en snellere invoering van e-health innovaties, zoals blockchain, in de zorg 3 Deelt u de mening dat blockchaintechnologie in de zorg een grote bijdrage kan leveren voor de patiënten maar ook voor het verlagen van administratieve...

  Kamervragen

  24-01-2018

 • Het bericht ‘Robotrechter e-Court is een groot en niet-transparant zwart gat?’

  ...1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat.html Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) , ingezonden (vraagnummer 2018Z00609) ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Kamervragen

  18-01-2018

 • Het artikel ‘Schimmige praktijken bij ZonMw’ en de Kamerbrief van minister Schippers van 3 oktober 2017

  ... 2017Z13188 Vragen van de leden Pia Dijkstra en Paternotte (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de radiouitzending ‘Schimmige praktijken bij ZonMw’ en de Kamerbrief van minister Schippers van 3 oktober 2017. (ingezonden 4 oktober 2017) 1 Bent u bekend met de radiouitzending ‘Schimmige praktijken bij ZonMw’ 1) 2 Is bij de vijfjaarlijks evaluatie van ZonMw in 2016-2017 ook gezocht naar naleving van artikel 2.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de wijze van subsidieverstrekking, de samenstelling van expert- en programmacommissies, de omgang met bezwaren en enige andere activiteit die betrekking heeft op de subsidieverlening In hoeverre...

  Kamervragen

  04-10-2017

 • Het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is

  ... 2017Z10930 Vragen van de leden Pia Dijkstra en Verhoeven (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is (ingezonden 21 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Meerderheid zorgsites onbeveiligd, privacy autoriteit dreigt met boetes’ 1) 2 Wat is uw eerste reactie op het feit dat twee op de drie websites van zorginstellingen geen gebruik maken van een veilige verbinding 3 Heeft u een verklaring waarom minder dan een kwart van de websites van de geestelijke gezondheidszorg, verloskundigen, thuiszorg en fysiotherapie een veilige verbinding afdwingt Zo ja, wat is deze verklaring Zo nee, kunt u dit laten uitzoeken 4 Hoe komt het dat ziekenhuizen en...

  Kamervragen

  21-08-2017

 • Het niet uitvoeren van een rechterlijke uitspraak betreffende erkenning van beroepskwalificaties voor mensen met een buitenland diploma.

  ... 2017Z10353 Vragen de leden Pia Dijkstra en Diertens (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet uitvoeren van een rechterlijke uitspraak betreffende erkenning van beroepskwalificaties voor mensen met een buitenland diploma. (ingezonden 13 juli 2017) 1 Kent u de uitspraak van de rechtbank van Den Haag van 13 april 2017 waarin een door het CIBG opgelegde aanpassingsstage is vernietigd 1) 2 Klopt het dat u tegen deze uitspraak in hoger beroep bent gegaan 3 Bent u ermee bekend dat het hoger beroep geen opschortende werking heeft Hoe rijmt u dit met het afwijzen van een nieuwe aanvraag tot erkenning van de beroepskwalificatie door deze aanvrager ná de uitspraak van de rechtbank 4 Hoeveel mensen hebben een...

  Kamervragen

  13-07-2017

123456...11volgende 15 resultaten