Biografie

"Ik handel graag economisch daadkrachtig, maar sociaal solide"


Mijn zus vertelde mij dat ik op mijn 13e heb gezegd dat ik in de Tweede Kamer terecht wilde komen. Ikzelf herinner mij dat niet, misschien heb ik het verdrongen. Ik ben niet van plan om hijgerig op nieuws te reageren. Een van de voordelen van de SGP is dat we op zondag niet werken. Dat is heerlijk. Eén dag rust in de week.

Ik ben sinds 1988 lid van de SGP. Ik was toen 18 jaar. In 1994 werd ik voorzitter van de kiesvereniging in Rotterdam. Van 1998 tot 2002 was ik voorzitter van de jongerenvereniging van de SGP. De jongerenvereniging van de SGP is de grootste van Nederland, met een marktaandeel van maar liefst 30%.

Hoogleraar

Er is bepaald geen sprake van vergrijzing binnen de partij. De jongeren kiezen vanuit hun levensovertuiging voor de SGP en willen dat hun geloof wordt vertaald in beleid. Ik ben hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en blijf die functie naast mijn Tweede Kamerlidmaatschap gedeeltelijk vervullen. Zo kan ik onder andere begeleider van studenten blijven en gastcolleges geven. Als hoogleraar ben ik uiteraard niet aangesteld om mijn geloof te verkondigen. Je kunt je geloof weliswaar niet thuis laten, maar in de wetenschap gaat het allereerst om het vaststellen van feiten. Daarna volgt het oordeel over die feiten, en dat doet iedereen vanuit zijn eigen levensovertuiging. In de privé-omgang met studenten komt het natuurlijk wel aan bod.

Goedkeuring

Over mijn Kamerlidmaatschap heb ik uitgebreid met mijn vrouw gesproken. Zonder haar steun en goedkeuring had ik het niet op mij genomen. Zij draagt de zorg over onze drie kinderen. Om die reden is mijn vrouw enkele jaren geleden gestopt met haar werk in het onderwijs. Ik vind dat geweldig van haar.

Verdieping

Mijn belangrijkste agendapunten zijn onderwijs en gezinsbeleid. Ik vind dat er te weinig rekening wordt gehouden met gezinnen. Bovendien vind ik dat 'Den Haag' de keuzes van mensen te veel probeert te sturen. Het onderwijs, vooral in taal en rekenen, moet beter. Er moet niet minder tijd aan meer vakken worden besteed, maar meer tijd aan minder vakken. Verdieping en minder lesuitval.

Onderwijs

  • VWO, 1982 - 1988
  • Algemene economie, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1988 - 1995
  • Promotie economische wetenschappen, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2004

Loopbaan

  • Wetenschappelijk onderzoeker, OCFEB (Onderzoekscentrum Financieel-Economisch Beleid)
  • Onderzoeksassistent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1991 - 1995
  • Project-coördinator SEOR (Sociaal-Economisch Onderzoek Rotterdam) BV, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2004 - 2005
  • Adjunct-directeur SEOR (Sociaal-Economisch Onderzoek Rotterdam) BV, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2005
  • Hoogleraar empirische economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2009 - 2010