Kameractiviteiten

10
nov
De handelwijze en onpartijdigheid van het UWV bij het beoordelen van de aanvragen van uitkeringen
Gericht aan: L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
03
nov
Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report
Gericht aan: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
09
okt
Het rapport van de Auditdienst Rijk over toepassing van het billijkheidsbeginsel bij het opleggen van mestboetes
Gericht aan: H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
18
sep
De afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen
Gericht aan: R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
30
aug
De boetes op basis van de Meststoffenwet
Gericht aan: M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken