Kameractiviteiten

10
jan
De verantwoordingsplicht op basis van artikel 14 van de Meststoffenwet
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2018
2017
10
nov
De handelwijze en onpartijdigheid van het UWV bij het beoordelen van de aanvragen van uitkeringen
Gericht aan: L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
03
nov
Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report
Gericht aan: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
09
okt
Het rapport van de Auditdienst Rijk over toepassing van het billijkheidsbeginsel bij het opleggen van mestboetes
Gericht aan: H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
18
sep
De afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen
Gericht aan: R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties