Jimmy Dijk

Portretfoto Jimmy Dijk met partijlogo SP

Samenvatting

Jimmy Dijk is geboren in Hefshuizen op 3 november 1985 en woont in Groningen. Hij is in totaal 421 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jimmy Dijk.

Het bericht dat NLFI adviseert de Volksbank te privatiseren

2024D24440
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen

2024D24442
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Het bericht ‘Vrees voor omvallen van Co-Med in Enschede: wie zouden 9000 patiënten kunnen overnemen?’

2024D21588
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Het bericht ‘Overheid wilde vooral niet te veel uitgeven aan compensatie ‘zorghelden’ met long covid’

2024D21167
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit 's avonds'

2024D17472
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Het bericht dat landen van de Europese Unie (EU) 33 miljoen euro per uur mislopen door de fiscale behandeling van superrijken

2024D14857
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

2024D14352

Het bericht ‘Schadeproces toeslagenaffaire volledig op de schop: ‘Het is bij de wilde konijnen af’’

2024D12070
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

2024D12060
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Het grote tekort aan huisartsen

2024D11567
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

De interactieve tablettour van het Nationaal Holocaustmuseum voor groepen leerlingen uit het voortgezet onderwijs

2024D11063
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP

De berichten ‘Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS’ en ‘Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken’

2024D09652
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Barrières voor sociaal advocaten om toeslagenouders juridisch bij te staan en de haperende uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht)

2024D09390
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Het bericht ‘Commerciële huisartsenketens groeien hard, maar controle schiet tekort’

2024D08928
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Het bericht ‘Langere reistijden naar ziekenhuis buiten Zoetermeer betekent hogere kans op sterfte van babys’

2024D08429
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP