Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gijs van Dijk

Amendementen

Amendement van het lid Kwint c.s. over een aanspraak op kinderbijslag (en eventueel kindgebonden budget) voor minderjarigen die studiefinanciering ontvangen, en het afschaffen van de bijverdiengrens voor kinderbijslag

35275-11
Indiener Peter Kwint
Kamerlid SP