Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Tony van Dijck

Amendementen

Amendement van het lid Tony Van Dijck dat regelt dat alle financiële instellingen die met staatssteun zijn gered van een faillissement en waarvan de Staat voor 100% aandeelhouder is geworden, onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector komen te vallen

33964-9
Indiener Tony van Dijck
Kamerlid PVV