Kameractiviteiten

14
sep
Het bericht ‘SCP: Nederlandse topsport dreigt internationaal weg te zakken’
Gericht aan: E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
08
sep
De noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen
Gericht aan: E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18
aug
Patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg
Gericht aan: E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
11
aug
De gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden
Gericht aan: R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13
jul
Het niet uitvoeren van een rechterlijke uitspraak betreffende erkenning van beroepskwalificaties voor mensen met een buitenland diploma.
Gericht aan: E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport