Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Sander Dekker

Schriftelijke vragen

 • De verkiezing van de ‘afvaardiging deelnemersvergadering’ van de Onderwijscoöperatie

  ... 2017Z11756 Vragen van het lid Rog (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie (ingezonden 8 september 2017) 1 Bent u op de hoogte van de ophef die is ontstaan over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie 1) 2 Deelt u de mening dat de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering vlekkeloos zou moeten verlopen, zeker omdat deze vergaande bevoegdheden heeft met betrekking tot het wettelijk verplichte lerarenregister 3 Deelt u de mening dat in artikel 25B, tweede lid, van de statuten van de Onderwijscoöperatie staat dat de afgevaardigden worden benoemd uit en door de deelnemers, en...

  Kamervragen

  08-09-2017

 • Het bericht 'Privacy van leerlingen groeit scholen boven het hoofd' en het rapport 'Doordacht Digitaal' van de onderwijsraad

  ... 2017Z06348 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Privacy van leerlingen groeit scholen boven het hoofd' en het rapport 'Doordacht Digitaal' van de Onderwijsraad (ingezonden 16 mei 2017) 1 Kent u het bericht 'Privacy van leerlingen groeit scholen boven het hoofd' en het rapport 'Doordacht digitaal' van de Onderwijsraad 1) 2 Herkent u het beeld dat hierin geschetst wordt dat scholen zich te weinig bewust zijn van de risico's van internetbeveiliging, terwijl steeds meer gegevens over leerlingen digitaal worden opgeslagen Zo ja, wat vindt u hiervan Zo nee, waarom niet 3 Kunt u cijfers geven van de mate waarin basisscholen en middelbare scholen aandacht besteden aan privacy...

  Kamervragen

  16-05-2017

meer schriftelijke vragen