Julian Bushoff

Portretfoto Julian Bushoff met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Julian Bushoff is geboren in Groningen op 21 maart 1997 en woont in Groningen. Hij is in totaal 467 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Julian Bushoff.

Motie van het lid Bikker c.s. over het afschaffen van de premieopslag voor verzekerden met een betalingsachterstand

36410-XVI-70

Motie van de leden Bushoff en Dijk over één periodieke controle bij de tandarts per jaar toevoegen aan het basispakket

36410-XVI-52

Motie van het lid Bushoff over een wetsvoorstel om het eigen risico in 2025 met €100 te verlagen

36410-XVI-51

Motie van het lid Dijk c.s. over stappen zetten om de spoedeisende zorg meer te financieren op basis van beschikbaarheid

31016-356
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bushoff over een rechtvaardigheidsminimum voor de beschikbaarheid van voorzieningen opstellen (t.v.v. 29697-122)

29697-137
Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krul c.s. over een Gemeenschapsfonds waarmee lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen in stand kunnen houden

29697-117
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van het lid Bushoff over als norm stellen dat vestiging van nieuwe diensten of hervestiging van bestaande diensten bij voorrang in de regio’s buiten de Randstad moet plaatsvinden

29697-120

Motie van de leden Krul en Bushoff over opstellen van kansenagenda’s voor de ontwikkeling van brede welvaart op lange termijn met prioriteit voor de vijf voorbeeldregio’s uit Elke regio telt

29697-116
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van de leden Bushoff en Dijk over vastleggen dat alle bewoners uit het verzorgingsgebied binnen 45 minuten met het openbaar vervoer bij het streekziekenhuis moeten kunnen zijn

31016-359

Motie van de leden Dijk en Bushoff over uitspreken uit dat er geen ziekenhuisafdelingen meer zouden moeten sluiten

31016-355
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Bushoff over de beleidsregels rond de zorgplicht zo aanpassen dat op een redelijke afstand strakker wordt gedefinieerd en reistijd met OV hier onderdeel van wordt

31016-360

Motie van het lid Bushoff over duidelijkheid over mitigerende maatregelen voor het LUMC en het UMC voordat er onomkeerbare stappen worden gezet

31765-828

Motie van de leden Bushoff en Mohandis over voor 1 januari 2024 gerichte afspraken maken over investeringen in de wijkverpleging

31765-822

Gewijzigde motie van het lid Hammelburg c.s. over na inwerkingtreding van de tijdelijke wet een uitvoeringstoets uitvoeren die ziet op de balans tussen passende waarborgen en effectieve taakuitvoering (t.v.v. 36263-25)

36263-32
Indiener A.R. Hammelburg
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg c.s. over zonder voorwaarden SEH-artsen erkennen als medisch specialist

29282-542
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Tweede Kamerlid