Julian Bushoff

Portretfoto Julian Bushoff met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Julian Bushoff is geboren in Groningen op 21 maart 1997 en woont in Groningen. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 382 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Julian Bushoff.

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bushoff over een rechtvaardigheidsminimum voor de beschikbaarheid van voorzieningen opstellen (t.v.v. 29697-122)

29697-137
Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krul c.s. over een Gemeenschapsfonds waarmee lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen in stand kunnen houden

29697-117
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van het lid Bushoff over als norm stellen dat vestiging van nieuwe diensten of hervestiging van bestaande diensten bij voorrang in de regio’s buiten de Randstad moet plaatsvinden

29697-120
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Motie van de leden Krul en Bushoff over opstellen van kansenagenda’s voor de ontwikkeling van brede welvaart op lange termijn met prioriteit voor de vijf voorbeeldregio’s uit Elke regio telt

29697-116
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van de leden Bushoff en Dijk over vastleggen dat alle bewoners uit het verzorgingsgebied binnen 45 minuten met het openbaar vervoer bij het streekziekenhuis moeten kunnen zijn

31016-359
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Motie van de leden Dijk en Bushoff over uitspreken uit dat er geen ziekenhuisafdelingen meer zouden moeten sluiten

31016-355
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Dijk c.s. over stappen zetten om de spoedeisende zorg meer te financieren op basis van beschikbaarheid

31016-356
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Bushoff over de beleidsregels rond de zorgplicht zo aanpassen dat op een redelijke afstand strakker wordt gedefinieerd en reistijd met OV hier onderdeel van wordt

31016-360
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Motie van het lid Bushoff over duidelijkheid over mitigerende maatregelen voor het LUMC en het UMC voordat er onomkeerbare stappen worden gezet

31765-828
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Motie van de leden Bushoff en Mohandis over voor 1 januari 2024 gerichte afspraken maken over investeringen in de wijkverpleging

31765-822
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Gewijzigde motie van het lid Hammelburg c.s. over na inwerkingtreding van de tijdelijke wet een uitvoeringstoets uitvoeren die ziet op de balans tussen passende waarborgen en effectieve taakuitvoering (t.v.v. 36263-25)

36263-32
Indiener A.R. Hammelburg
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg c.s. over zonder voorwaarden SEH-artsen erkennen als medisch specialist

29282-542
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over de samenleving middels eerlijke voorlichting informeren over langdurige covid

25295-2143
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bushoff en Dijk over het geld dat niet in 2023 besteed wordt aan de postcovidregeling voor zorgmedewerkers, meenemen naar 2024

25295-2130
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Motie van het lid Drost c.s. over in het hele land integrale ondersteuning beschikbaar stellen aan postcovidpatiënten

25295-2127
Indiener N. Drost
Tweede Kamerlid