Julian Bushoff

Samenvatting

Julian Bushoff is geboren in Groningen op 21 maart 1997 en woont in Groningen. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 378 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Julian Bushoff.

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

36410-XVI-20
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg 36278-11 over een zware voorhang voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidseisen van acute zorg

36278-11
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg 36278-10 over extra waarborgen bij de sluiting van een spoedeisende hulp post

36278-10
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

36210-10

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

36210-8

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 28 over een rechtmatigheidstoets bij de derde verlenging van de eindtermijn

36263-30

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 29 over een extra waarborg voor gegevensdeling met buitenlandse diensten

36263-31

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over zeker stellen dat donorkinderen geïnformeerd worden over een genetische aandoening als het College niet beschikt over de contactgegevens van het donorkind zelf

35870-26
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Paulusma c.s. ter vervanging van nr. 13 over het vervallen van de leeftijdsgrenzen

35870-16
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over een grondslag voor bewaring en verwerking van gegevens van het donorkind

35870-14
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over het informeren van het donorkind over erfelijke aandoeningen

35870-15
Indiener Julian Bushoff
Kamerlid GL-PvdA

Amendement van het lid Paulusma c.s. over het vervallen van de leeftijdsgrenzen

35870-13
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 14 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn

36002-16
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 49 over sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders

35851-50
Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Derde nader gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 50 over sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders

35851-51
Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid