Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Eppo Bruins

Mondelinge vragen

Het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het leenstelsel ertoe leidt dat vooral jongeren uit lagere sociale milieus nu boven-proportioneel afzien van studies in het HO (Scienceguide.nl, 18 april 2016)

2016D16512
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU

Het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, bij afwezigheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over de oproep van de Europese Commissie aan lidstaten om een PR-campagne voor TTIP te starten en deze met de Commissie af te stemmen (Heise.de, 8 februari 2016)

2016D06814
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU