Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 16 over het ongedaan maken van de korting op de Wajong

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 86 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161 Ontvangen 21 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Jonggehandicapten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50.000 (x € 1.000). II In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement maakt de korting op de...

  Amendementen

  34775-XV-86

  21-12-2017

 • Amendement van de leden Van Rooijen en Van Brenk over structurele verhoging van de AOW met 2%

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Ontvangen 28 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 12 Rijksbijdragen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 700.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement regelt dat de AOW voor en in het jaar 2018 met ongeveer 2,0% voor het hele jaar wordt verhoogd. De wijze waarop wordt overgelaten aan de minister vanuit het oogpunt van de uitvoeringspraktijk om tot de beste oplossing...

  Amendementen

  34775-XV-10

  28-11-2017

 • Amendement van de leden Brenk en Van Rooijen over het terugdraaien van de 5% korting voor Wajongers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN ROOIJEN Ontvangen 28 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Jonggehandicapten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 45.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement maakt de korting per 1 januari 2018 met 5% op de uitkering voor Wajongers (met beperkt arbeidsvermogen) ongedaan. De voorgenomen korting is vooral bedoeld als prikkel om betreffende mensen te laten werken. De maatregel...

  Amendementen

  34775-XV-9

  28-11-2017