Raoul Boucke

Samenvatting

Raoul Boucke is geboren in Paramaribo op 1 november 1975 en woont in Rotterdam. Hij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 791 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Het artikel 'Lenen voor zonnepanelen levert vaak gratis geld op: 'Jammer dat mensen dit niet weten''

  Gericht aan: H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

 2. Het rapport 'Het energiesysteem van de toekomst: de II3050-scenario’s' van Netbeheer Nederland en Gasunie.

  Gericht aan: M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

 3. De rechterlijke uitspraak betreffende het kortgeding over de krimp naar 460.000 vliegbewegingen

  Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

 4. De Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim (Kamerstuk 31936, nr. 997)

  Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

 5. 2023

  2022
 6. Het bericht 'Minister: krimp Schiphol niet haalbaar, voorlopig meer vluchten dan gepland'

  Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Mondelinge vragen

 1. Het bericht ‘Suriname vraagt Nederland om brede hulp na watersnood’ (Nos.nl, 6 juni 2022)

  Gericht aan: E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Amendementen

 1. 2023

  2022