Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roelof Bisschop

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Van der Molen ter vervanging van nr. 8 over het schrappen van de grondslag om een rechtspersoon voor het informeren van het kennisveld over EU onderzoeks- en wetenschapsbeleid aan te kunnen wijzen

35900-10
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 15 over uitbreiding van de taak van de geschillenadviescommissie naar geschillen over extra ondersteuning van studenten en de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State

35625-17
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP