Roelof Bisschop

Samenvatting

Roelof Bisschop is geboren in Staphorst op 30 november 1956 en woont in Veenendaal. Hij is in totaal 10 jaar actief in de Tweede Kamer, 3905 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 2. Het ontbreken van consumptieaardappelen op de lijst met winterteelten

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 3. Het bericht ‘RVO maakt dieraantallen en adressen veehouderijen toch openbaar’

  Gericht aan: M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

 4. De uitspraken van dhr. Samsom over verplichte uitkoop van boeren

  Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

 5. De ammoniakuitstoot van bronnen buiten de landbouw

  Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

 6. De financiering van de Stichting Schooldakrevolutie

  Gericht aan: H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

 7. Het bericht ‘Joodse student voelt zich onveilig’

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Mondelinge vragen

 1. Regels voor euthanasie op ernstig dementerenden (Nos.nl, 20 november 2020)

  Gericht aan: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 2. 2020

  2013

Amendementen