Kameractiviteiten

05
mrt
De antwoorden op vragen inzake het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
19
feb
De vermeende overschrijding van het stikstofplafond
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
15
feb
Het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13
feb
Het bericht ‘VLC heeft ruimtegebrek én leegstand’
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
12
feb
Antwoorden op Kamervragen over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen
Gericht aan: R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties