Kameractiviteiten

06
dec
de rechtsstatelijke aspecten van de machtigingsbepaling van de Verzamelwet Brexitwet (Kamerstuk 35084)
Gericht aan: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
08
okt
Het bericht dat lidstaten EU-miljarden niet op krijgen
Gericht aan: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
05
okt
Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
06
aug
Het bericht ‘Ik heb guns, TRRRRRRR’
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
10
jul
Het bericht ‘Leren van geweld’
Gericht aan: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid