Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Thierry Baudet

Moties

 • Motie van het lid Baudet over niet ondertekenen van het migratiepact

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 21 501-20 Nr. 1376 Europese Raad MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 17 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het Kabinet voornemens is het Global Compact for Migration in Marakkesh te ondertekenen, Overwegende dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor onze controle op immigratie en een nieuwe golf van massale immigratie uit Afrika én het Midden-Oosten op gang zal kunnen brengen, Overwegende dat Hongarije en de Verenigde Staten hebben "aangegeven dit migratiepact om die reden niet zullen ondertekenen, Overwegende dat ook Polen, Oostenrijk en Denemarken hun ernstige zorgén hebben geuit en waarschijnlijk het pact ook niet zullen tekenen, Roept de regering...

  Moties

  21501-20-1376

  17-10-2018

 • Motie van het lid Baudet over concretiseren hoeveel immigranten per jaar men ‘houdbaar’ acht

  ... Vergaderjaar 2018-2019 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 21 501-20 Europese Raad Nr. 1377 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 17 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de Minister-President aangaf dat het aantal immigranten dat in 2015 naar Nederland kwam 'niet houdbaar' was, Overwegende dat Nederland een duurzaam immigratiebeleid moet voeren, Roept de regering op te concretiseren hoeveel immigranten per jaar zij dan wél 'houdbaar' acht, En gaat over tot de orde van de dag, BAUDET ...

  Moties

  21501-20-1377

  17-10-2018

 • Motie van de leden Stoffer en Baudet over de beperking van de aftrek van giften

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, —overwegende dat goede doelen een zeer groot maatschappelijk belang hebben en daarom alle steun verdienen, constaterende dat de giftenaftrek in het Belastingplan beperkt wordt, verzoekt de regering in kaart te brengen wat het verwachtte gevolg is voor het aantal giften wat gegeven wordt en deze analyse voor de behandeling van het Belastingplan met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. Stoffer <1.34,4n ...

  Moties

  35000-67

  04-10-2018

 • Motie van het lid Baudet over een regeling met de Syrische regering over terugkeer van alle Syrische asielzoekers en statushouders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 240 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 oktober 2018 BAUDET De Kamer, Constaterende dat de Syrische burgeroorlog nu ten einde loopt,Overwegende dat het grootste deel van Syrië nu weer in handen is van de regering-Assad, Overwegende dat de heer Walid al-Moualem, de Minister van Buitenlandse Zaken van Syrië, vorige week tijdens zijn toespraak aan de VN heeft aangegeven dat Syrië klaar is om de tijdens de oorlog gevluchte Syriërs weer terug te verwelkomen in Syrië, Roept de regering op een regeling té treffen met de Syrische regering om alle Syrische asielzoekers en statushouders zo spoedig mogelijk naar hun thuisland...

  Moties

  32623-240

  02-10-2018

 • Motie van het lid Baudet over onderzoek door het OM of voormalig bewindslieden zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 623 Nr. 238 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het OM op dit moment een jihadist uit Nederland vervolgt wegens deelname aan de islamitische terreurorganisatie Jabhat al Shamiya, Overwegende dat opeenvolgende regeringen deze en mogelijk andere terreurgroepen via het NLA-programma steunden, • Overwegende dat de ministers van Buitenlandse Zaken Koenders, Zijlstra en Blok voor dit • beleid verantwoordelijk voor zijn, Overwegende dat het niet-vervolgen van de Nederlandse staatssteun aan terreurgroepen van ernstige rechtsongelijkheid zou getuigen indien het OM tegelijkertijd...

  Moties

  32623-238

  02-10-2018

 • Motie van het lid Baudet over staken van alle steun voor gewapende en niet-gewapende oppositiegroepen in Syrië

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 623 Nr. 239 En gaat over tot de orde van de dag, BAUDET Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er geen realistisch alternatief is voor de Assad-regering, Overwegende dat de pogingen van de kabinetten Rutte om de regering-Assad te destabiliseren en verdrijven slechts hebben geleid tot het voortduren van het bloedvergieten, Roept de regering op nu alle steun voor gewapende en niet-gewapende oppositiegroepen in Syrië te staken en publiekelijk te erkennen dat de regering-Assad het legitieme staatsgezag draagt in Syrië, ...

  Moties

  32623-239

  02-10-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over afzien van de korting op leerbanen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerbanen momenteel plek bieden aan ruim 100.000 MBO-leerlingen; overwegende, dat leerbanen een leven lang verschil kunnen maken in het leven van jongeren die kunnen leren én werken als bijvoorbeeld monteur, verpleegkundige of lasser; overwegende, dat werkgevers, MBO'ers en de samenleving hard geraakt worden als er leerbanén verdwijnen; verzoekt de regering, af te zien van de korting op leerbanen van 19,5 miljoen die tienduizenden banen kan kosten; verzoekt de regering daartoe, de begroting van OCW met 19,5 miljoen...

  Moties

  35000-23

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over een integrale herziening van het immigratiebeleid naar Australisch voorbeeld

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN RAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de immigratieproblematiek in Nederland onhoudbare proporties heeft aangenomen en dat dit leidt tot gigantische demografische veranderingen die de toekomstige sociale cohesie in Nederland ernstig dreigen te ondermijnen. Roept de regering op een integrale herziening van ons immigratiebeleid te ontwerpen naar Australisch voorbeeld waarbij een puntensysteem gehanteerd wordt met criteria zoals affiniteit met de Nederlandse cultuur, opleidingsniveau, leeftijd.en werkervaring, voordat een immigratie- of asielaanvraag...

  Moties

  35000-39

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over het afschaffen van de dividendbelasting alsnog in een apart wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 21 september 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering aan het wetsvoorstel over het Belastingplan 2019 onder andere een separaat wetsvoorstel over het afschaffen van de dividendbelasting heeft gekoppeld, Ufr s t-d t e r e r t e r e- ti CTIE7 ...

  Moties

  35000-30

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over MKB-ers en ZZP-ers niet op laten draaien voor de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 42 En gaat over tot de orde van de dag, BAUDET / HIDDEMA MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het kabinet nu voornemens is de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting bij MKB en ZZP-ondememers neer te leggen, Overwegende dat Nederlandse ondernemers al onevenredig zwaar getroffen zijn in de crisis en deze voor een groot deel hebben moeten dragen, Roept de regering op MKB-ers en ZZP-ers niet op te laten draaien voor de kosten van de afschaf van de dividendbelasting en de de lasten voor ondernemers niet verder te verhogen, ...

  Moties

  35000-42

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over een inhaalslag voor de koopkracht van gepensioneerden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de geraamde koopkrachttoename *over 2017 en 2018 voor gepensioneerden totaal niet is waargemaakt en zelfs fors in de min is geëindigd; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er een dikverdiende inhaalslag terecht komt in de portemonnee van gepensioneerden; en gaat over tot de orde van de dag. Krol n oJf-k--j ( 4 V , re) C.D izi j c i ) C kf\ ...

  Moties

  35000-32

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carrièreambities

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 43 . MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Kennis nemende van de aanzwellende geruchten dat minister-president Rutte kandidaat is voor een Europese topfunctie; Spreekt de zorg uit dat de minister-president vanwege persoonlijke carrière ambities het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de ingrijpende onderhandelingen die aan de orde zijn in Europees verband, verzoekt de minister-president helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrière ambities, en in dat kader de volgende verklaring af te leggen: • 'Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet...

  Moties

  35000-43

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over afschaffing van de erf- en schenkbelasting in plaats van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • Constaterende dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting het rijk jaarlijks minstens.2 miljard euro belastingopbrengsten kost; Roept de regering op dit voorgenomen cadeau aan multinationals terug te draaien; Overwegende dat de opbrengsten van de erf-en schenkbelasting jaarlijks circa 1,6 miljard bedragen. Roept de regering op om in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting, de belastingen voor alle Nederlanders te verlagen, te beginnen met afschaffing van de erf- en schenkbelasting per 1 januari 2020....

  Moties

  35000-40

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over staken van de plannen voor energietransitie en afbouw van gasverbruik

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september.2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat zelfs volgens de berekeningen van de voorstanders van de 'energietransitie', het effect van deze gehele onderneming slechts rond de 0,00007 graden op de - door deze voorstanders verwachte - wereldwijde opwarming zal zijn op een termijn van 50 tot 80 jaar, Dat de kosten van zo'n 200 miljard euro op geen enkele manier opwegen en op geen enkele manier in verhouding staan tot de verwachte effecten van het beleid, Roept de regering op de plannen voor dé energietransitie en voor afbouw van gasverbruik te staken en...

  Moties

  35000-41

  21-09-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslagirig, overwegende, dat de afschaffing van de divider ibelasting onvoldoende is beargumenteerd; overwegende, dat een goed vestigingsklimaat belangrijk is voor de Nederlands economie, verzoekt het kabinet om vóér de behandeling van het Belastingplan alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat te inventariseren en daarover de Kamer te informeren, En gaat over tot de orde van de dag. Klaver UcK n)k•.sse".. /(.( ...

  Moties

  35000-9

  21-09-2018

123456volgende 15 resultaten