Biografie, onderwijs en loopbaan van Malik Azmani

Biografie

"Ik geloof in de eigen kracht van mensen"


Als kind zat ik al gefascineerd naar de verkiezingsuitslagen te kijken. Al werd ik toen vooral geboeid door het element van competitie, ik besefte wel dat in Den Haag over de toekomst van Nederland werd beslist. Mijn familie en naaste omgeving waren dan ook niet verrast maar trots toen ik na een carrière bij de IND voor de politiek koos.

Argumenten

Mijn ervaring als pleiter komt goed van pas bij het Kamerlidmaatschap. Je leert een zaak beargumenteren, tegenargumenten verzinnen en sensitief te zijn. Je weet wat je wel en niet moet zeggen. Minder wetten en regels in dit land is mijn ambitie. Regelgeving op hoofdlijnen en niet dichtgeschreven met vele bijzonderheden. Alleen dán kan een kleine slagvaardige overheid ontstaan, met de nodige ruimte voor burgers.

Initiatief

Het integratievraagstuk houdt mij zeker bezig. De overheid kan mensen niet opleggen om te integreren. Het werkt het best als mensen zelf het initiatief nemen. Dat getuigt van zelfredzaamheid en motivatie. Dat moet de overheid stimuleren.

Eigen kracht

Ik ben erg gedreven. Twee jaar geleden sloot ik mij aan bij de VVD, in maart 2010 werd ik gemeenteraadslid in Ommen en nu ben ik Kamerlid. Ik ben dan ook niet van plan een middelmatig Kamerlid te zijn. Daarnaast wil ik niet alleen woordvoerder zijn voor mijn portefeuille(s) maar ook mijn regio vertegenwoordigen. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik graag maatschappelijke verantwoordelijkheid draag vanuit een liberale visie. Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Die moet je faciliteren.

Onderwijs

  • VWO, Rijksscholengemeenschap, Heerenveen, 1988 - 1994
  • Adelborst-officiersopleiding korps administratie, Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder, 1994 - 1995
  • Nederlands Recht richtingen privaatrecht en strafrecht (ook staats- en bestuursrechtelijke vakken gevolgd), Rijksuniversiteit , Groningen, 1995 - 2000
  • Diverse cursussen en opleidingen, zoals leergang verandermanagement (SIOO), 2000 - 2010

Loopbaan

  • Procesvertegenwoordiger, Directie GCP, IND, 2001 - 2003
  • Senior procesvertegenwoordiger, Directie GCP, IND, 2003 - 2006
  • Lid werkgroep personeelsontwikkeling, Directie GCP, IND, 2006 - 2007
  • Unitmanager, Directie GCP, IND, 2006 - 2009
  • Projectleider project kwaliteit zonder grenzen, Directie GCP, IND, 2007 - 2008
  • Waarnemend projectleider, Directie GCP, IND, 2007
  • Voorzitter werkgroep kennis en kwaliteit, Directie GCP, IND, 2008 - 2009
  • Projectcoördinator kwaliteit habeas corpus, Directie GCP, IND, 2008 - 2009
  • Voorzitter werkgroep kwaliteit zonder grenzen, Directie GCP, IND, 2008 - 2009
  • Directielid Klantdirectie Regulier Sociaal, Ministerie van Justitie, 2009 - 2010

Malik Azmani is geboren in Heerenveen op 20 januari 1976 en woont in Dalfsen. Hij is bijna 9 jaar actief in de Tweede Kamer, 3232 dagen om precies te zijn.