Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Khadija Arib

Mondelinge vragen

Het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen inzake levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar (Twitter, 18 juni 2015)

2015D24565
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA