Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Khadija Arib

Amendementen

Amendement van het lid Arib c.s. ter vervanging van nr. 3 dat de dekking vormt van een op de begroting van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA) ingediend amendement, dat voorkomt dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal.

34485-VII-5
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA

Amendement van het lid Arib c.s. waarmee wordt voorkomen dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste gaat van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal

34485-IIA-3
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA

Amendement van het lid Arib c.s. dat de dekking vormt van een op de begroting van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA) ingediend amendement, dat voorkomt dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal.

34485-VII-3
Indiener Khadija Arib
Kamerlid PvdA

Gewijzigd amendement van de leden Rouvoet en Arib ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat een vergunning kan worden geweigerd aan een prosititutiebedrijf dat zich wil vestigen op een adres waar eerder een prostitutiebedrijf gevestigd is geweest waarvan de vergunning is ingetrokken

32211-28
Indiener A. Rouvoet
Tweede Kamerlid